Organisationskonferens 2019

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund, Assistanshund

Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens 2019 äger rum den 25–27 januari på Scandic Star Sollentuna Hotel.

Datum:

Organisationskonferensen, som är en kongressföreberedande konferens, startar fredagen den 25 januari kl. 18:00 med gemensam träff för rasklubbar och distrikt. Konferensen avslutas kl. 15:00 på söndagen.

Syftet är att konferensen ska vara en arena för dialog och informationsutbyte för hela organisationen. Målet är att vi ska stå enade i det fortsatta arbete framåt och därmed vara förberedande till kongressen i maj.

Inbjudan kommer att skickas ut till berörda parter och anmälan sker senast den 15 december.

Syfte

Organisationskonferensen 2019 kommer att bestå av fyra diskussionspunkter.

  • Etik & moral
  • Kommunikationsvägar
  • Marknadsföring – av organisationen
  • Ungdomar i vår organisation

Dessa diskussionspunkter har skickats ut till rasklubbar och distrikt så att förberedelser och diskussioner ute i organisationen kan ske inför konferensen i januari.

Material

Preliminärt program (PDF-dokument, 228 kB)

4 diskussionspunkter (PDF-dokument, 426 kB)

Här samlar vi diskussionsfrågor preliminärt program och andra dokument som kommer att behandlas på organisationskonferensen.