Distriktsutbildning 2018

Publicerat i: Tjänstehund

Tyvärr måste vi ställa in distriktsutbildningen på grund av för få anmälda.

Distrikten är mycket viktiga för att rekrytering och utbildning patrullhund ska fungera på ett bra sätt. Därför genomförs även i år en utbildningshelg för distrikt och klubbar.

Datum:

Välkomna till distriktshelg med fokus på tjänstehund!

Ta tillfället i akt att låta någon inom er sektor, styrelse eller någon som är på gång inom tjänstehund/patrull att åka på en helg som stärker er i arbetet med tjänstehund. Kan ansvarig för tjänstehund i distriktet inte åka så skicka ersättare! Vi ger er en möjlighet att med centrala medel stärka ert arbete med tjänstehund.

Vi välkomnar även t ex kassör eller andra lämpliga personer i distriktsstyrelse eller klubbstyrelse som vill ha större förståelse för arbetet med tjänstehund. Även SBK:s föreningscoacher är välkomna. Distriktshelgen kommer äga rum samtidigt som kurschefshelgen vilket erbjuder många möjligheter till samverkan och bra diskussioner.

Vi hoppas att samtliga distrikt tar tillfället i akt att skicka representanter till den 24-25 november.

Eftersom det ständigt sker förändringar inom verksamheten välkomnar vi även dig som deltagit tidigare.

/Utskottet för samhällsnytta

Innehåll

Distrikten inom SBK är naven som tjänstehundsverksamheten snurrar kring. Står naven stilla så stannar stora delar av verksamheten upp. Distrikten är mycket viktiga för att rekrytering och utbildning skall fungera på ett tillfredställande sätt lokalt och regionalt.

Under helgen genomlyses SBK som frivillig försvarsorganisation samt av Försvarsmakten tilldelade uppdrag och genomförandet av dessa. Övriga punkter är:

  • Organisation lokalt, regionalt och centralt samt ekonomi och administration kring densamma. Den nya utskottsorganisationen presenteras.
  • Distriktens, försvarsmaktsombudens och produktionsledarens roller och ansvar i genomförandeprocessen av tilldelade uppdrag.
  • Kursmaterial patrullhundskurser.
  • Utvärdering patrullhundskurs.
  • Kurskatalog.
  • Lathund.
  • ... med mera.

Plats för utbildningen

Radisson Blu Arlandia

Tid

Start: lördagen den 24 november klockan 09.00.

Slut: söndagen den 25 november klockan 15.00. Fika serveras mellan 15.00-15.30.

Inbjudna

Inbjudna är representanter från tjänstehundssektorer, kassörer, tjänstehundsansvariga, ledamöter från styrelsen med flera i distrikt och lokalklubbar och SBK:s föreningscoacher.

Resor

Tåg eller flyg

Tåg- eller flygresor bokas via SBK:s resebyrå. Instruktion med bokningskoder skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdatum.

Bil

Kilometerersättning får du genom att fylla i ett utbetalningsunderlag och skicka till tjanstehund[at]brukshundklubben.se senast 10 dagar efter utbildningen. Utbetalningsunderlag finns att hämta på hemsidan.

Kontakt

Frågor om utbildningen kan skickas till tjanstehund[at]brukshundklubben.se

Anmälan

Anmälan görsn senast den 7 oktober. Deltagarlista skickas ut ca en vecka efter sista anmälningsdatum tillsammans med reseinstruktion.

Distriktsutbildningen är tyvärr inställd.