KU marin patrullhund

Publicerat i: Tjänstehund

En kompletteringsutbildning (KU) marin genomförs under fyra dagar vecka 24, i Karlskrona, för att höja kompetensen i HV-förbanden rörande hundtjänst i marin miljö.

Datum:

Kurs

KU marin

Plats

Marinbasen Karlskrona

Datum & tid

Inryckning torsdagen den 14/6 klockan 13.30 (samling 13.00 Karlskrona central för de som anländer med tåg eller flygbuss)

Utryckning söndagen den 17/6 klockan 13.00

Målgrupp

Hundbefäl. I mån av plats prio: Und/hund befäl, plutChef, grpChef

Förkunskapskrav

Placerad som Hundbefäl kompani i Hemvärnet – De Nationella Skyddsstyrkorna. Förband med marina uppgifter och samtliga hundbefäl placerade på Instatskompani och Hv/Und kompani.

Mål/syfte

Utbilda hundbefäl på kompani om hur hundtjänsten nyttjas i marin miljö. Hundbefäl skall få förståelse för och grundläggande kompetens vad gäller metoder för att utveckla hundekipage avseende dressyr. Hundbefäl skall vidare få förståelse för taktiskt nyttjande av hundekipage.

Syftet är att hundbefäl i nästa steg skall få tillräcklig kompetens för att vidareutveckla hundekipage på kompani och kunna bistå högre chef vid lösande av uppgift i marin miljö.

Ersättning

Kursdeltagare får kost och logi samt kilometerersättning om resan till och från kursen sker med bil.

Kursdeltagare är även berättigade till dagpenning (90% av sjukpenninggrundande inkomst delat med 365 dagar) mot inlämnat intyg om sjukpenninggrundande inkomst från Försäkringskassan, eller som lägst med för närvarande 130 kronor.

Resor

För kursdeltagare som inte kör bil kan tåg- eller flygresa bokas via SBK:s resebyrå Ticket. Information om eventuelll resebokning skickas i samband med att antagningsbesked skickas ut.

Övrigt

Under kursen nyttjas externa hundekipage vilket innebär att du inte kommer att använda egen hund. Möjligheten att ta med egen hund är starkt begränsad.

Kurschef

John Sjöberg, telefon 070-3165703

Anmälan

Anmälan sker i formuläret nedan senast den 16 april. Antagningsbesked skickas inom ca en vecka efter sista anmälningsdatum. OBS! Anmälan ska kompletterad med ett mail från din utbildningsgrupp för att styrka din behörighet.

Kontrollera att du skrivit rätt e-postadress då bekräftelse på din anmälan skickas via e-post.