Informationsträffar för Kennelklubbens organisationsutredning

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

19 november presenterar Svenska Kennelklubbens organisationsutredning ett förslag på hur hundsverige kan se ut framöver.

Datum:

På Kennelklubbens årsmöte 2015 beslutades det om en organisationsutredning. En arbetsgrupp tillsattes som under nio månader jobbat fram ett förslag.

Informationsmöten 19 november

Svenska Kennelklubbens organisationsutredning genomför den 19 november informationsmöten i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm och Umeå. Senaste anmälningsdag 25 oktober.

Syftet med informationsträffarna för ras- och specialklubbar är att ge en nulägesrapport och inhämta synpunkter på och diskutera de förslag som behandlats inom ramen för utredningen innan utredningens slutrapport lämnas till SKKs centralstyrelse.

Förslaget berör Brukshundklubben

Det är ett genomgripande förslag som berör hela SKK-organisationen inkl. dess specialklubbar varav Svenska Brukshundklubben är en. Det här innebär att hela SBK:s organisation kommer att beröras det vill säga lokal-, distrikt- och rasklubb.

Ta vara på möjligheten den 19 november att inhämta information och lämna synpunkter på förslaget och de effekter förslagen kan förväntas få på vår organisation.

Inbjudan till informationsträffar

Inbjudan från SKK har vidarebefordrats från SBKs förbundskansli till samtliga distrikt, rasklubbar och lokalklubbar vid ett par tillfällen.

Inbjudan från SKK till informationsträff (PDF-dokument, 300 kB)