Kalender

Förbundets gemensamma händelser finns här i Svenska Brukshundklubbens kalender. Du kan välja att filtrera fram händelser utifrån utskottsområde, dag eller månad.

Oktober, 2021

 • Kennelfullmäktige 2021 - Nytt datum och plats

  Kennelfullmäktige (KF) är Svenska Kennelklubbens riksdag och hålls vartannat år. Svenska Brukshundklubben deltar aktivt på Kennelfullmäktige med ett antal delegater.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

November, 2021

 • Ärenden till FS-sammanträde nr 11 2021

  Sista inlämningsdag för ärenden till Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses sammanträde den 17 november 2021 är onsdagen den 3 november.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • Tillämpad KU För hundekipage placerade i Hemvärnet

  Du som har gjort slutprov med din patrullhund är välkommen att söka en tillämpad KU med syfte att testa systemet sensor hund i uppgifterna skydda bevaka samt ytövervaka.

  Publicerat i: Tjänstehund Patrullhund

 • Hundförarutbildning (HFU) på HvSS

  Innan verksamhet i förbandet påbörjas ska en nyrekryterad patrullhundsförare gå en hundförarutbildning (HFU). Vecka 45 genomförs en HFU på Hemvärnets Stridsskola, HvSS.

  Publicerat i: Tjänstehund Patrullhund

 • Motion till distrikt

  Lokalklubbar har rätt att lämna motion till distriktsmöte. Vill klubben påverka något i verksamheten och lämna motion till kongressen måste den gå via distriktsmötet. Motioner ska vara skriftliga och lämnas in senast den 15 november till distriktsstyrelsen inför fullmäktigemötet.

  Publicerat i: Organisation

 • Motion till rasklubb

  Regioner har rätt att lämna motion till fullmäktige i rasklubb med två nivåer. Motioner ska vara skriftliga och lämnas in senast den 15 november till rasklubbsstyrelsen.

  Publicerat i: Organisation

 • FS-sammanträde nr 11 2021

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse genomför årets elfte ordinarie sammanträde den 17 november 2021.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • Ärenden till FS-sammanträde nr 12 2021

  Sista inlämningsdag för ärenden till Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses sammanträde den 3 – 5 december 2021 är fredagen den 19 november.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • Slutprov för patrullhundar

  Östergötlands distrikt arrangerar ett slutprov den 20 - 21 november 2021.

  Plats: Prästtomta

  FM-kontrollant: Inga-Lill Badh

  Publicerat i: Tjänstehund

 • Lärarevent

  Söndagen den 21 november är det dags för digitalt lärarevent.

  Publicerat i: Hundägarutbildning

December, 2021

 • Hundförarutbildning (HFU) i Boden

  Innan verksamhet i förbandet påbörjas ska en nyrekryterad patrullhundsförare gå en hundförarutbildning (HFU). Vecka 48 genomförs en HFU i Boden.

  Publicerat i: Tjänstehund Patrullhund

 • FS-sammanträde nr 12 2021

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse genomför årets tolfte ordinarie sammanträde den 3 - 5 december 2021.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • Nordic Dog Days

  Nordic Dog Days arrangerar digitala mässor i år och Svenska Bruskhundklubben medverkar!

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • Kontrollant- och provledarekonferens

  Svenska Brukshundklubben bjuder in till en kompletteringsutbildning för kontrollanter och provledare en helg på Arlanda vecka 49.

  Publicerat i: Tjänstehund

Januari, 2022

 • Sista dag att kalla till års- eller fullmäktigemöte 2022

  Kallelse till års- eller fullmäktige för lokalklubb, rasklubb och distrikt inom Svenska Brukshundklubben utfärdas av styrelsen och ska tillställas varje medlem/lokalklubb/region senast den 1 januari aktuellt år.

  Publicerat i: Organisation

 • Valberedningens preliminära förslag inför kongressen 2022

  Senast den 1 januari ska det preliminära förslaget från förbundets valberedning delges organisationen, enligt valordningen i grundstadgarnas § 10.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • MyDOG

  Nordens största hundevenemang hålls i Göteborg! Se uppvisningar, tävlingar, utställningar och mycket mer!

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

Februari, 2022

Maj, 2022

 • Kongress 2022

  Svenska Brukshundklubbens högst beslutande instans, kongressen, genomförs 2022 den 7 - 8 maj.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund