Arvoden

Arvoden för funktionärer och lärare vid Svenska Brukshundklubbens prov och tävlingar samt vid aktiviteter inom mentalitet och korning.

eseersättningar

Reseersättningar ges för billigaste färdmedlet. Se Resor & utlägg.

Arvode

Arvode (undantag banritningsarvode som utgår per tävling) utbetalas per dag, oavsett längden på funktionärsuppdraget aktuell dag. Arvoden lyder under skattelagen.

Funktion Arvode
Bruksprov
Domare 500 kr
Tävlingsledare, extern 500 kr
Tävlingssekreterare, extern 500 kr
Skyddsfigurant 500 kr
IGP
Domare 500 kr
Tävlingsledare, extern 500 kr
Tävlingssekreterare, extern 500 kr
IGP-figurant 500 kr
Lydnad
Domare 500 kr
Tävlingsledare, extern 500 kr
Tävlingssekreterare, extern 500 kr
Mondioring
Domare 500 kr
Tävlingsledare, extern 500 kr
Tävlingssekreterare, extern 500 kr
Mondioring-figurant 500 kr
Rallylydnad
Domare 500 kr/tävlingsdag + 300 kr/tävling för banritning 2 banor sedan 50 kr per ytterligare bana
Tävlingssekreterare, extern 500 kr
Skrivare, extern 500 kr
Mentalbeskrivning Hund (MH) och Mentaltest (MT)
Mentalbeskrivare/domare 495 kr
Testledare 495 kr
Figurant med socialt samspel/avståndslek 400 kr
Figurant utan socialt samspel/avståndslek 250 kr
Exteriörbeskrivare 495 kr (Gäller 8 hundar. Därutöver 75 kr extra per hund)
Praktiska domaraspirantprov
Referensdomare 500 kr
Provledare 500 kr
Mentalkunskap
Lärare vid mentalkunskapskurs (regional/rasklubb) Enligt avtal
Lärare vid mentalbeskrivarkurs (regional/rasklubb) Enligt avtal
Lärare instruktörsutbildning Enligt avtal
Räddningshund, certifikatprov
Domare 400 kr
Lärarkurser
Lärare kurs Enligt avtal
Instruktörslärare agility Enligt avtal