Arvoden

Arvoden för funktionärer och lärare vid Svenska Brukshundklubbens prov och tävlingar samt vid aktiviteter inom mentalitet och korning.

Reseersättningar

Reseersättningar ges för billigaste färdmedlet. Se Resor & utlägg.

Arvode

Arvode (undantag banritningsarvode som utgår per tävling) utbetalas per dag, oavsett längden på funktionärsuppdraget aktuell dag. Arvoden lyder under skattelagen.

Funktion Arvode
Examinatorer 625 kr/examinationstillfälle
Bruksprov
Domare 500 kr
Tävlingsledare, extern 500 kr
Tävlingssekreterare, extern 500 kr
Skyddsfigurant 500 kr
IGP
Domare 500 kr
Tävlingsledare, extern 500 kr
Tävlingssekreterare, extern 500 kr
IGP-figurant 500 kr
Lydnad
Domare 500 kr
Tävlingsledare, extern 500 kr
Tävlingssekreterare, extern 500 kr
Mondioring
Domare 500 kr
Tävlingsledare, extern 500 kr
Tävlingssekreterare, extern 500 kr
Mondioring-figurant 500 kr
Rallylydnad
Domare 500 kr/tävlingsdag + 300 kr/tävling för banritning 2 banor sedan 50 kr per ytterligare bana
Tävlingssekreterare, extern 500 kr
Skrivare, extern 500 kr
Mentalbeskrivning Hund (MH) och Mentaltest (MT)
Mentalbeskrivare/domare 495 kr
Testledare 495 kr
Figurant med socialt samspel/avståndslek 400 kr
Figurant utan socialt samspel/avståndslek 250 kr
Exteriörbeskrivare 495 kr (Gäller 8 hundar. Därutöver 75 kr extra per hund)
Praktiska domaraspritantprov
Referensdomare 500 kr
Provledare 500 kr
Mentalkunskap
Lärare vid mentalkunskapskurs (regional/rasklubb) Enligt avtal
Lärare vid mentalbeskrivarkurs (regional/rasklubb) Enligt avtal
Lärare instruktörsutbildning Enligt avtal
Räddningshund, certifikatprov
Domare 400 kr
Lärarkurser
Lärare kurs Enligt avtal
Instruktörslärare agility Enligt avtal