Hur duktig är din hund?

Vill er klubb ha en rolig aktivitet att arrangera i samband med er jubileumsapport eller på kurser? Då tipsar vi om vårt paket "Hur duktig är din hund?" som är både enkelt att genomföra och uppskattat av hundägarna.

Paketet består av 10 st foldrar och 10 st rosetter med texten "Världens bästa hund". Foldrarna innehåller 5 olika vardagsövningar som hund och förare ska genomföra tillsammans och som med fördel kan läggas upp som en liten bana man tar sig igenom.

Under banans gång följer en instruktör med ekipaget och ger tips i träningen. Instruktören fyller i hur övningarna går i foldern som hundägaren sedan, tillsammans med en rosett, får med sig hem.

Beställning

Beställning av paketen görs med klubbens inloggning på SBK Shopen.