Om utvecklingsprojektet

Här hittar du SBKs bästa lösningar på hur ni direkt ska kunna sätta igång med ert utvecklingsarbete!

Utvecklingsprojektet uppkom som en del i målsättningen 100 år – hundra tusen, och syftar till att hjälpa lokalklubbar som vill växa. Vi har gjort en rundresa i merparten av SBKs distrikt för att informera och inspirera och under hösten kommer vi att besöka resterande distrikt.

Utvecklingsprojektets viktigaste uppgift, är att stötta SBKs klubbar i arbetet att öka antalet medlemmar. För att nå detta mål har vi bl a skapat idébanken.

Idébank för erfarenhetsutbyte

En idébank finns på brukshundklubben.se med massor av bra idéer som klubbar kan använda i sin utveckling. Den hoppas vi kan växa ytterligare och alla är välkomna att bidra till det. Har ni gjort något på klubben som bidragit till utveckling, eller har du en idé som du vill dela, kontakta oss!

Utvecklingsklubbar som vill växa

På hemsidan finns också en handlingsplan för de klubbar som vill komma igång med sin utveckling – vi kallar dem utvecklingsklubbar. Här kan klubben följa en tio-punktslista med olika steg som bidrar till utveckling. Arbetet görs i klubben och stöttningen får ni från förbundet.

Utvecklingsklubb blir ni genom att skicka in en intresseanmälan, det gör ni genom att fylla det här formuläret.

Goda exempel

Genom att lyfta goda exempel ur verksamheten hoppas vi kunna belysa och inspirera vikten av att ha en kvalitativ och värdefull verksamhet i klubben där medlemmar trivs och vill stanna.

Frågor om projektet

För praktiska frågor eller om du vill bli utvecklingsklubb, läs gärna mer på sidan för utvecklingsklubbar och idébanken, eller kontakta Janna eller Sanna på förbundskansliet.

Vi ser nu fram emot fler klubbar som vill växa och bidra till fler nöjda hundägare och lyckliga hundar i samhället!