Bli utvecklingsklubb!

Med utvecklingsklubb menar vi klubbar som bestämt sig för att utvecklas, mot målet fler och nöjdare medlemmar och att i det arbetet samarbeta med utvecklingsprojektet. Det kan gälla både större och mindre utvecklingsarbeten.

För att förenkla arbetet och jobba bra tillsammans, har vi tagit fram en grundläggande arbetsmetod. Denna metod består av tio arbetssteg, med olika innehåll, som ska säkra att klubben, och vi tillsammans, ska lyckas nå våra utvecklingsmål!

Tio steg för att utveckla klubben

De tio arbetsstegen bygger på idén att först göra de snabbaste, viktigaste och enklaste åtgärderna, för att sedan göra de åtgärder som kräver lite mer tid, resurser och planering.

Här är arbetsstegen. För vissa arbetssteg finns metoder, mallar och förslag till hjälp.

Åtgärder nu närmast (på kort sikt):

1. Besluta er för att satsa på utveckling

Samla styrelsen (helt eller delvis) samt nyckelpersoner för att skapa insikt om och engagemang för utvecklingsarbetet på klubben. Använd gärna det informationsmaterial och den arbetsduk vi använt på utvecklingsmötena när vi åkt runt i landet. Den här arbetsduken är anpassad för att skrivas ut i formatet 70x100cm, den kan ni skriva ut själva.

Förutom ordföranden, berörs i första hand de personer som ansvarar för hundägarutbildning, medlemskontakt samt information och marknadsföring. Såklart vill vi att så många personer som möjligt deltar att leda och driva detta arbete.

2. Gör en måltavla

Gör en konkret måltavla för er klubb. Räkna ut hur många medlemmar ni siktar på att behålla, respektive rekrytera, varje år fram till 2018 med syfte att nå det övergripande målet (med andra ord, er del av 100 000 medlemmar). För att göra detta behöver ni ta reda på hur många medlemmar ni har idag, den informationen hittar ni på medlem online.

3. Gör er utvecklingsplan - det enkla med effekt först!

Gör er utvecklingsplan genom att välja ut åtgärder från idébanken. Åtgärderna hittar du på sidorna behålla medlemmar, rekrytera medlemmar, aktiviteter mitt i hundlivet och resurser för genomförande.

Välj ut 4-6 st snabba, enkla åtgärder som ni direkt kan sätta igång med och som ger effekt. Det kan tillexempel handla om att se till att locka medlemmar till en ny aktivitet, skicka ut löpande nyhetsbrev eller bli bättre på att påminna om att förnya medlemskap.

Kom ihåg att vissa åtgärder kan vara saker ni redan gör, eller har gjort! Er utvecklingsplan behöver inte enbart bestå av nya lösningar, utan kan också omfatta en utvärdering och förbättring av befintliga och tidigare lösningar!

4. Börja genomföra de första åtgärderna

De första snabba åtgärderna kan man ofta göra med befintliga personer i styrelse och utskott/sektioner för att senare involvera fler personer på individuell basis.

Berätta och visa upp det ni gör på klubben! Tänk på att informera och marknadsföra så mycket ni kan! Lyft fram bra resultat tidigt. Mät och redovisa medlemsutvecklingen varje månad genom att skriva ut en rapport från medlem online.

Åtgärder som kräver lite mer tid och resurser (på längre sikt):

5. Planera för de mer långsiktiga åtgärderna

Gör en mer långsiktig plan. Involvera fler i förslag och planer. Bjud in till ett möte. Berätta om projektet. Använd arbetsduken för att få upp förslag.

6. Gör en medlemsundersökning

Som input till den mer långsiktiga planen, kan det vara värdefullt att göra en medlemsundersökning.

Kontakta oss här så hjälper vi er att skicka ut undersökningen.

7. Engagera flera! Skapa den andra cirkeln.

Gör inte allt själv – fokusera på att motivera och engagera nya personer. Prata om vad klubben står för - era värderingar och ert varumärke.

8. Genomför de mer långsiktiga åtgärderna.

Börja skriva manualer och checklistor så att det blir lättare att involvera fler i framtiden! Börja även att anlita avtalsinstruktörer så att ni kan vara med och genomföra nya aktiveteter.

9. Marknadsför!

Kom ihåg att det är viktigt att synas och höras. Våga vara säljare och tillexempel dela ut material, ringa till passiva medlemmar och kontakta uppfödare.

10. Ett steg i taget! Uppmärksamma och fira det ni har genomfört!

Lyft fram goda exempel och uppmärksamma!