Utskottet för hundägarutbildning

Aktuellt

Information från utskottet - www.sbkutbildning.se
Här presenteras ledamöter och arbetsgrupper i Utskottet för hundägarutbildning inom Svenska Brukshundklubben.

Ledamöter i utskottet

Ansvarsområden
Arne Jonsson
Sammankallande
Carina Andersson
Ledamot
Bruks-/tävlinglydnad
Specialgrenar
Monique Wrambeck
Ledamot
Rallylydnad Patrullhund
Specialsök
Susan Linderos
Ledamot
Avtalsinstruktörer
Friskvårdsinstruktörer
Helen Gifting
Ledamot
Allmänlydnad
Åsa Almgren
Ledamot
Naturbruksgymnasier

Kontakt på förbundskansliet

Kontakt på förbundskansliet för utskottet är Ulrika Norell

Utskottet ansvarar för;

 • pedagogiskt utvecklingsarbete och omvärldsbevakning av den kynologiska utvecklingen
 • att arrangera utbildning av lärare
  - lärares uppgift är att utbilda instruktörer på distrikt och lokalklubb
  - instruktörers uppgift är att utbilda hundägare på lokalklubb
 • att Brukshundklubbens utbildare ges möjlighet att utveckla sig genom centrala arrangemang i form av symposier, seminarier och liknande
 • att sprida information om Brukshundklubbens hundägarutbildning på alla nivåer, internt och externt
 • att utveckla och förvalta kursplaner för hundägare, från valpkurser till fortsättningskurser och alla olika typer av kurser som motiverar hundägare till att vara aktiva i Brukshundklubben
 • att utveckla och förvalta kursplaner för instruktörsutbildningar inom alla verksamhetsområden somligger i linje med Brukshundklubbens mål
 • att marknadsföra våra utbildningar i syfte att stärka varumärket
 • utveckling av konceptet Avtalsinstruktör/lärare
 • att samarbeta med SKK:s specialklubbar och Sveriges Hundungdom inom utskottets verksamhetsområde
 • att samarbeta med Studifrämjandet

Delegerad beslutanderätt

 • auktorisera funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottets verksamhetsområde
 • fastställa utbildningsplaner och bestämmelser inom utskottets verksamhetsområde
 • besluta i besvärs och dispensområden inom utskottets verksamhetsområde