SBK Lärare

SBK Lärare utbildar instruktörer inom Svenska Brukshundklubben.

Kommande lärarutbildningar

SBK Lärare

Startar i Umeå 28 april 2022. Mer info i inbjudan här till höger på sidan.

SBK Lärare Bruks- och tävlingslydnad

Våren 2022

SBK Sund med hundlärare

Våren 2022

Olika typer av lärare:

SBK-lärare finns inom följande kategorier:

  • Allmänlydnad I och II
  • Brukslydnad
  • Friskvård
  • Tävlingslydnad
  • Rallylydnad
  • Specialsök
  • SBK-lärare spår

En SBK Lärare har lång erfarenhet av att utbilda hundar och hundägare och har mycket goda kunskaper om hundars mentalitet, hur hundar lär och fungerar. Läraren är uppdaterad på moderna, positiva träningsmetoder.

Bli lärare

För att gå en SBK-lärarutbildning ska du vara SBK-instruktör och ha dokumenterad god erfarenhet av att bedriva kursverksamhet. Du ska ha god allmänlydnad på den egna hunden och kunna föregå med gott exempel. Din lokalklubb (eller distrikt) som känner dig, ska också rekommendera dig att bli lärare.

Det krävs specifika förkunskaper för varje kategori lärare.

Utbildningarna genomförs i form av fysiska träffar, distansstudier och hemuppgifter.