SBK Lärare

Lärare utbildar instruktörer i Brukshundklubben. Den genomförs i form av fysiska träffar, distansstudier och hemuppgifter.

Olika typer av lärare:

SBK-lärare finns inom följande kategorier:

  • SBK-lärare grundmodul
  • SBK-lärare allmänlydnad
  • SBK-lärare rallylydnad
  • SBK-lärare brukslydnad
  • SBK-lärare lydnadslydnad
  • SBK-lärare spår
  • SBK-lärare specialsök

Bli lärare

För att gå en SBK-lärarutbildning ska du vara SBK-instruktör och ha minst tre års erfarenhet av kursverksamhet. Du ska ha god allmänlydnad på den egna hunden och kunna föregå med gott exempel. Din lokalklubb, som känner dig, ska också rekommendera dig att bli lärare.

Det krävs specifika förkunskaper för varje kategori lärare. Du kan läsa mer om förkunskaper och innehållet i kursplanen för respektive utbildning.