SBK Lärare

SBK Lärare utbildar instruktörer inom Svenska Brukshundklubben.

Lärarevent, digitalt

Söndagen den 21 november kl. 9:00-13:00 är det dags för digitalt lärarevent!

Tema: Pedagogik - hur lyfter vi våra kursdeltagare?

Föreläsare: Jenny Wibäck

Övriga punkter:

  • Information om planerade lärarutbildningar.
  • Förhandsvisning av nya webben.
  • Information från kansliet.

Inbjudan och anmälan (PDF-dokument, 173 kB) i högerspalten

Välkomna!

/Utskottet för hundägarutbildning

Kommande lärarutbildningar

Lärarutbildning bruks- och tävlingslydnad

SBK Lärare Bruks- och tävlingslydnad INSTÄLLD!

Nytt datum kommer inom kort.

Lärarutbildning SBK Sund med hundlärare

SBK Sund med hundlärare INSTÄLLD!

Nytt datum kommer inom kort.

Olika typer av lärare:

SBK-lärare finns inom följande kategorier:

  • Allmänlydnad I och II
  • Brukslydnad
  • Friskvård
  • Tävlingslydnad
  • Rallylydnad
  • Specialsök
  • SBK-lärare spår

En SBK Lärare har lång erfarenhet av att utbilda hundar och hundägare och har mycket goda kunskaper om hundars mentalitet, hur hundar lär och fungerar. Läraren är uppdaterad på moderna, positiva träningsmetoder.

Bli lärare

För att gå en SBK-lärarutbildning ska du vara SBK-instruktör och ha dokumenterad god erfarenhet av att bedriva kursverksamhet. Du ska ha god allmänlydnad på den egna hunden och kunna föregå med gott exempel. Din lokalklubb (eller distrikt) som känner dig, ska också rekommendera dig att bli lärare.

Det krävs specifika förkunskaper för varje kategori lärare.

Utbildningarna genomförs i form av fysiska träffar, distansstudier och hemuppgifter.