Avtalsinstruktör SBK

Avtalsinstruktör/lärare har tecknat ett ramavtal med centralförbundet och tecknar därefter uppdragsavtal med lokala klubbar.

Bakgrund

Hundbranschen är bland den mest växande yrkesbranschen. Det startas hunddagis, hundbutiker och utbildningsföretag som aldrig förr.

I Brukshundklubben ska medlemmar kunna utvecklas som entreprenörer och hitta möjligheter att förverkliga ambitioner och drömmar inom ramen för yrkesverksamhet. Därför skapade vi redan 1998 konceptet Avtalsinstruktör. Sakta men säkert växer antalet instruktörer. Fler och fler klubbar hittar nyttan med att använda dem. Det leder till bättre ekonomi, fler medlemmar och nöjda hundägare.

Genom att anlita en avtalsinstruktör avlastas de ideella instruktörerna och ändå tillgodoses behovet av valp- och grundkurser eller andra typer av kurser som klubben har.

Vem blir avtalsinstruktör?

Instruktörer som brinner för att hålla kurs och vill hjälpa hundägare, är utmärkta påläggskalvar. De ska förstås vara kompetenta, representativa och ansvarsfulla. Avtalsinstruktören ska ha egen firma och betala moms och arbetsgivaravgift. Instruktören fakturerar arvode och sköter själv sin marknadsföring. Det behövs lite administrativ talang för att fixa sådant.

Efter att firman är godkänd tecknas ett ramavtal med centralförbundet. Genom avtalet förbinder sig instruktören att följa SBK:s policys och riktlinjer. Avtalet är också en form av trygghet både för instruktören och klubben.

Personlig tränare

Avtalsinstruktören kan hålla alla typer av kurser, utifrån kompetens och klubbens önskemål. Det blir allt vanligare att medlemmar vill ha personliga tränare och här har avtalsinstruktören en given roll. Ge medlemmarna möjlighet att ha sin personliga tränare i klubben istället för att söka sig till marknaden.

Lokalklubben

Valet att använda avtalsinstruktör bör diskuteras utförligt inom styrelsen och sedan i samband med ett medlemsmöte. Det är viktigt att medlemmarna upplever det som en möjlighet för klubbens utveckling. Därefter tecknar lokalklubb uppdragsavtal med avtalsinstruktör. I avtalet kommer man överens om vilka uppgifter och kurser instruktören ska ha, omfattning och arvode.

Annonsera på klubbens hemsida om avtalsinstruktörer som klubben tecknat avtal med och hur klubbens medlemmar kan ta hjälp av denne.

Klubben kan förstås värva instruktörer som man upplever lämpliga och tipsa dem att bli avtalsinstruktörer. Det kanske öppnar helt nya möjligheter för personer som vill byta yrkesinriktning.

Klubbar som nått framgång med hjälp av avtalsinstruktör

Helsingborgs Brukshundklubb Nedansiljans Brukshundklubb
Svalövs Brukshundklubb Växjö Brukshundklubb