Ansökan om utställning

Att arrangera en utställning kräver framförhållning, planering och engagemang. Tidigare har ansökan om officiella utställningar gjorts tre år i förväg. Nytt inför utställningarna år 2020 är att ansökningarna inte behöver vara kansliet tillhanda förrän två år i förväg - den 1 augusti 2018.

Ansökan om officiell utställning har tidigare skett tre år innan arrangemanget avses att hållas. Mycket av förutsättningarna runt en utställning kan dock hinna ändras under tre år. Enligt önskemål provar vi därför nu att senarelägga sista ansökningsdatum till två år innan det år utställningen ska äga rum. Ansökningar om officiella utställningar 2020 ska vara kansliet tillhanda senast den 1 augusti 2018 (istället för 30 oktober 2017 enligt tidigare rutin).

Senare än så kan vi inte lägga sista ansökningsdatum. Anledningen till det är att Svenska Brukshundklubben söker om dessa arrangemang hos Svenska Kennelklubben som i sin tur ska sammanställa alla arrangemang för alla rasklubbar, specialklubbar och länsklubbar.

Hur söker man?

Lokalklubb

  1. Fyll i blanketten Ansökan om utställning - Lokalklubb (PDF-dokument, 79 kB)
  2. Skicka in denna till ditt distrikt senast 15 juli ansökningsåret (2018 nästa gång).

Distrikt
Sammanställ era lokalklubbars arrangemang och fyll i dessa i formuläret längre ned på sidan. När ni skickat in detta får ni ett bekräftelsemail på angiven mailadress där ni får en sammanställning av ansökta utställningar. Skicka in er sammanställning senast 1 augusti ansökningsåret (2018).

Rasklubb
Sammanställ era utställningsarrangemang och fyll i dessa i formuläret längre ned på sidan. När ni skickat in detta får ni ett bekräftelsemail på angiven mailadress där ni får en sammanställning av ansökta utställningar. Skicka in er sammanställning senast 1 augusti ansökningsåret (2018).

Allmänt
Samtliga arrangörer av utställningar skall ha minst en, gärna flera utställnings-arrangörsutbildade funktionärer. Uppgift lämnas på avsedd plats på blanketterna – lokalklubbar – distrikt och rasklubbar.

Nedan fyller rasklubb och distrikt i sina utställningsansökningar.

Kontaktperson för rasklubb/distrikt
Här anges den person som är ansvarig för distriktets/rasklubbens sammanställning. Dvs. den person som kontaktas rörande frågor om sammanställningen)

Ansökan 1
(Här ska den person anges som är certifierad utställningsansvarig. Personen måste finnas med i CUA-listan på SKKs hemsida.)
(Här ska den person anges som är ansvarig från lokalklubb, lokalområde i rasklubb etc. Avser alltså INTE distriktets/rasklubbens utställningsansvarige)

Ansökan 2

Ansökan 3

Ansökan 4

Ansökan 5

Ni som har fler än 5 utställningar att söka för skickar in detta formulär och skickar in ett nytt på samma sätt.