Protokoll & anteckningar

Här hittar du de senaste tre årens protokoll från utskottet. Söker du äldre protokoll är du välkommen att kontakta kansliet.

2019

Protokoll nr 1 (PDF-dokument, 171 kB)

Protokoll nr 2 (PDF-dokument, 157 kB)

Protokoll nr 3 (PDF-dokument, 169 kB)

Protokoll nr 4 (PDF-dokument, 191 kB)

Protokoll nr 5 (PDF-dokument, 192 kB)

2018

Protokoll nr 1 (PDF-dokument, 202 Kb)

Protokoll nr 2 (PDF-dokumnet, 188 Kb)

Protokoll nr 3 (PDF-dokument, 186 Kb)

Protokoll nr 4 (PDF-dokument, 169 Kb)

Protokoll nr 5 (PDF-dokument, 182 Kb)

Protokoll nr 6 (PDF-dokument, 180 Kb)

Protokoll nr 7 (PDF-dokument, 148 Kb)

Protokoll nr 8 (PDF-dokument, 173 Kb)

2017

Protokoll nr 1 (PDF-dokument, 214 Kb)

Protokoll nr 2 (PDF-dokument, 313 Kb)

Protokoll nr 3 (PDF-dokument, 321 Kb)

Protokoll nr 4 (PDF-dokument, 324 Kb)

Protokoll nr 5 (PDF-dokument, 320 Kb)

Protokoll nr 6 (PDF-dokument, 320 Kb)

Protokoll nr 7 (PDF-dokument, 344 Kb)

Anteckningar

Anteckningar från utskottet för avel och hälsas konferenser mm läggas här.

RAS/RUS-konferenser

2016

Minnesanteckningar från 2016 års RAS-RUS konferens (PDF-dokument, 431 Kb)

MT 2017 info fredag kväll (PowerPoint-dokument, 294 kB)

Distriktsträff (PowerPoint-dokument, 350 kB)

Rasklubbsträff (PowerPoint-dokument, 619 kB)

Film policy för hundhållning (PowerPoint-dokument, 698 kB)

Om utskottet avel och hälsa med utskottsgrupper (PowerPoint-dokument, 1,2 MB)

Marknadsföring inom avel och hälsa (PowerPoint-dokument, 3,4 MB)

Nya regelverk 2017 (PowerPoint-dokument, 607 kB)

Om UHP (PowerPoint-dokument, 190 kB)

Presentation Ingrid Tapper (PDF-dokument, 5 Mb)

Presentation Bodo Bäckmo (PDF-dokument, 2 Mb)

2015

Minnesanteckningar från 2015 års RAS-RUS konferens inkl. alla presentationer (PDF-dokument, 7,0 MB)

Arbetsduk Utvecklingsprojektet (PDF)

Minnesanteckningar MT-möte inkl. bilaga Uppdrag projektgrupp utvärdering MT (PDF-dokument, 234 kB)

UTKAST revidering av MT inkl. bilagor (PDF-dokument, 2,3 MB)

2014

Minnesanteckningar från 2014 års RAS-RUS konferens (PDF-dokument, 760 kB)

2013

Minnesanteckningar från 2013 års RAS-RUS konferens (PDF-dokument, 507 kB)