Protokoll & anteckningar

Här hittar du de senaste tre årens protokoll från utskottet. Söker du äldre protokoll är du välkommen att kontakta kansliet.

2021

Protokoll nr 1 (PDF-dokument, 169 kB)

Protokoll nr 2 (PDF-dokument, 152 kB)

Protokoll nr 3 (PDF-dokument, 174 kB)

Protokoll nr 4 (PDF-dokument, 180 kB)

Protokoll nr 5 (PDF-dokument, 180 kB)

Protokoll nr 6 (PDF-dokument, 188 kB)

Protokoll nr 7 (PDF-dokument, 202 kB)

Protokoll nr 8 (PDF-dokument, 194 kB)

Protokoll nr 9 (PDF-dokument, 178 kB)

Protokoll nr 10 (PDF-dokument, 199 kB)

Protokoll nr 11 (PDF-dokument, 190 kB)

Protokoll nr 12 (PDF-dokument, 161 kB)

Protokoll nr 13 (PDF-dokument, 192 kB)

2020

Protokoll nr 1 (PDF-dokument, 183 kB)

Protokoll nr 2 (PDF-dokumnet, 197 kB)

Protokoll nr 3 (PDF-dokument, 171 kB)

Protokoll nr 4 (PDF-dokument, 152 kB)

Protokoll nr 5 (PDF-dokument, 180 kB)

Protokoll nr 6 (PDF-dokument, 180 kB)

Protokoll nr 7 (PDF-dokument, 181 kB)

Protokoll nr 8 (PDF-dokument, 184 kB)

Protokoll nr 9 (PDF-dokument, 174 kB)

Protokoll nr 10 (PDF-dokument, 179 kB)

Protokoll nr 11 (PDF-dokument, 165 kB)

Protokoll nr 12 (PDF-dokument, 179 kB)

Protokoll nr 13 (PDF-dokument, 176 kB)

2019

Protokoll nr 1 (PDF-dokument, 171 kB)

Protokoll nr 2 (PDF-dokument, 157 kB)

Protokoll nr 3 (PDF-dokument, 169 kB)

Protokoll nr 4 (PDF-dokument, 191 kB)

Protokoll nr 5 (PDF-dokument, 192 kB)

Protokoll nr 6 (PDF-dokument, 189 kB)

Protokoll nr 7 (PDF-dokument, 184 kB)

Protokoll nr 8 (PDF-dokument, 182 kB)

Protokoll nr 9 (PDF-dokument, 195 kB)

Protokoll nr 10 (PDF-dokument, 184 kB)

Anteckningar

Anteckningar från utskottet för avel och hälsas konferenser m.m. lägges här.

RAS/RUS-konferens

2021

Presentation RASRUS 2021 (PP, 6 Mb) (PowerPoint-dokument, 6 Mb) (PDF-dokument, 6,2 MB)

RASRUS Power Point Projekt samarbete SBK_RASRUS_2021-10-16 (PDF-dokument, 2,5 MB)

2019

Bilaga 1 Presentation RASRUS 2019 (PP, 10 Mb) (PowerPoint-dokument, 10,2 MB)

Bilaga 2 Uthållighetsprov (UHP) (PP, 3 Mb) (PowerPoint-dokument, 3,5 MB)

Bilaga 3 Hälsoenkäten (PP, 4 Mb) (PowerPoint-dokument, 4,7 MB)

Bilaga 4 SKKs Allmänna regler (PDF-dokument, 94 Kb)

Bilaga 5 Nytt tävlingssystem (PP, 657 Kb) (PowerPoint-dokument, 657 kB)

Bilaga 6 Material för MH och MT banor (PDF-dokument, 807 Kb)

Bilaga 7 Utställnings- och championatregler (PDF-dokument, 3 Mb)

Bilaga 8 Sammanställning av gruppdiskussioner MT dag 1 (PDF-dokument, 652 Kb)

Bilaga 9 Sammanställning gruppdiskussioner MT dag 2 (PDF-dokument, 843 Kb)

Bilaga 10 PM statistik utvärdering MT 1992-2014 2015-09-08 (PDF-dokument, 816 Kb)

Bilaga 11 Rapport_revidering_av_MT_rev1_2017_2021 (PDF-dokument, 295 Kb)

Bilaga 12 Användbara länkar MT (PDF-dokument, 82 Kb)

Bilaga 13 Ålder på MH-beskrivare resp. MT-domare (PDF-dokument,105 Kb)

Bilaga 14 Frekvensfördelning och Beräknad Ärftlighetsgrad för MT (PDF-dokument, 292 Kb)

Bilaga 15 Fördelningsdiagram MT 2017 - Betyg och Delvärden (Excel-dokument, 308 Kb)

Bilaga 16 Mallespindlar Mor-Avk-Far (PDF-dokument, 787 Kb)

Bilaga 17 Schäferspindlar Mor-Avk-Far (PDF-dokument, 804 Kb)

Bilaga 18 Rasskillnader inom Schäfer (PDF-dokument, 610 Kb)

Bilaga 19 Sch Kennels avelstikar (PDF-dokument, 46 Kb)

Bilaga 20 Sch Kennels avkommor (PDF-dokument, 46 Kb)