Funktioner

Funktioner

Inom Svenska Brukshundklubbens (SBK:s) Uthållighetsprov finns olika funktionärsroller.

Arrangör

Arrangör är den klubb som genomför provet

Domare

Domaren bedömer deltagande ekipage

Provledare

Provledaren har det övergripande ansvaret för probets genomförande.