Hundägarenkät MT

Som en del i det pågående revideringsarbetet av mentaltest (MT) finns det nu möjlighet för dig som är ägare till hund av SBK-ras att framföra dina synpunkter i en hundägarenkät.

Bakgrund

Svenska Brukshundklubbens mentaltest härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där mentaltestet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar. Brukshundklubbens första mentaltest blev verklighet 1972 och behölls med samma upplägg fram till 2007 då Brukshundklubben hade utvecklat ett nytt MT som vi nu kallar för MT2007.

Under 2015 började Brukshundklubben revidera MT2007 för att åter lägga större tyngd vid trygghetsdelarna i våra hundar; socialitet och nerver. Det fanns en önskan om att mer belysa balansen mellan "gas" och "styrning" på hundarna. På kongressen 2016 beslutades att man skulle anta ett reviderat MT. Det nya reviderade MT bygger på en sammanvägning av MT2007 och det MT som gällde före 2007.

Mentaltesten dokumenterar hundens förtjänster och brister på egenskapsnivå vilka är; socialitet, social- samt jaktkamplust, temperament, aggression med försvarslust, nerver, minnesbilder samt drivkraft. Testet beskriver även skottfastheten.

Syfte

Mentaltesterna är en viktig pusselbit i Svenska Brukshundklubbens avelsansvar. Vår målsättning är att ha sunda, friska hundar, både mentalt och fysiskt. De ska lämpa sig för arbete, hålla måttet enligt rasstandarden och fungera i samhället tillsammans med människor och andra djur.

Därför är det viktigt att MT är väl förankrat i organisationen och att så många som möjligt upplever att det testar de egenskaper som är viktigast för oss för att målet ska uppnås.

Eftersom MT är framtaget för hundar av SBK-ras så är det enbart ägare till dessa hundar som denna enkät vänder sig till. Som hundägare ska man bara fylla i enkäten en gång oavsett hur många hundar man har/har haft. Rasklubbarna och alla uppfödare kommer att få enkäter skickade till sig direkt via mejl.

Stort tack för att du tar dig tid att svara på denna enkät, det betyder mycket för det fortsatta arbetet.

Vi behöver dina svar senast 25 juli 2021.

Länk till hundägarenkäten