Regelrevidering mentaltest

Svenska Brukshundklubben har ansökt om nya regler och anvisningar för mentaltest (MT) för perioden 2017-2021.

Förslaget lades fram till kongressen i maj 2016 som beslutade att bifalla förslaget. Svenska Kennelklubbens centralstyrelse (CS) beslutade dock vid sitt sammanträde 2016-09-08 att nuvarande regelverk för MT ska gälla även under perioden 2017–2021.

Bakgrund

Brukshundklubbens förbundstyrelsen (FS) har i uppdrag att ta fram förslag för samtliga regelverk. Detta arbete delegerar FS vidare till utskotten. Uskottet för avel och hälsa fick uppdraget att ta fram förslag på reviderade regler och anvisningar för MT.

För detta arbetet tillsattes en projektgrupp som under flera år jobbat med att utvärdera det befintliga regelverket samt arbeta fram ett nytt förslag. Projektgruppen har bestått av Kirsten Wretstrand, Owe Andersson, Meta Carlsson och Jan Gyllensten. I deras rapport (se nedan) kan du läsa mer om vad de kommit fram till.

Om du är mer intresserad av hur projektgruppens arbete har sett ut och förankrats i organisationen under revideringsarbetet 2014-2016 läs här (PDF-dokument, 244 kB).

FS förslag till kongressen 2016

På kongressen i maj 2016 ska delegaterna besluta om förslag på reviderade regler för MT. Här hittar du förslaget i tre delar, projektgruppens rapport samt filmer som beskriver moment.

Rapport om utvärdering och revidering av MT (PDF-dokument, 297 kB)

FS-förslag nummer 4 om revidering av regler för mentaltest (MT) (PDF-dokument, 164 kB)

FS-förslag nummer 4 om revidering av anvisningar för mentaltest (MT) (PDF-dokument, 1,2 MB)

FS-förslag nummer 4 om revidering av protokoll för mentaltest (MT) (PDF-dokument, 91 kB)

Svenska Kennelklubbens PM gällande dispens för låsningsperioden för regler (PDF-dokument, 626 kB)

Svenska Brukshundklubbens svar på Svenska Kennelklubbens skrivelse (PDF-dokument, 95 kB)

Film av ett helt MT

Film 1 Australian shepherd

Regelrevidering MT Film 1 Australian shepherd helt MT

Filmer för moment 2, 3, 4 och 5

Moment 2 - gripande och konkurrens

Regelrevidering MT Moment 2 gripande och konkurrens

Moment 3 - förföljande del 1

Regelrevidering MT Moment 3 förföljande del 1

Moment 3 - förföljande del 2

Regelrevidering MT Moment 3 förföljande del 2

Moment 4 - uthållighet schäfer

Regelrevidering MT Moment 4 uthållighet schäfer

Moment 4 - uthållighet shepherd

Regelrevidering MT Moment 4 uthållighet shepherd

Moment 5 - socialt samspel

Regelrevidering MT Moment 5 Socialt samspel Schäfer