Mentaltest 2017

Här hittar du som funktionär information om Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest - MT2017.

Arrangör av MT2017

MT2017 arrangeras på sex olika banor fördelade över landet:

Karta över arrangörer av MT2017

En utökning av verksamheten kommer att ske kontinuerligt, och det sker för att matcha behovet av tester för hundägare och uppfödare. Fler arrangörer kommer därför att tillkomma efterhand.

Anmälan

De MT2017 som arrangeras finns inlagda i tävlingskalendern i SBK Tävling, och det går att anmäla sig och betala den vägen.

Anmälningsavgiften för ett MT2017 är 600 kr/hund, dvs. samma avgift som för ett MT2007.

Resultat

Resultaten från MT2017 kommer inte att registeras av Svenska Kennelklubben, utan kommer att redovisas här på hemsidan.

Du hittar resultat och sammanställningar här.

Mentaltestdomare för MT2017

Uppe till höger på denna sida hittar du vilka domare som är auktoriserade för att döma MT2017.

Funktionärer MT2017

Inom varje distrikt uppdateras och utbildas både figuranter och testledare. Är du intresserad av att vara med kontaktar du en arrangör av MT2017.