Arrangör - MV

Arrangör MV

Här hittar du som information om Svenska Brukshundklubbens (SBK:s) Mentalbeskrivning Valp (MV). MV är inofficiell.

Arrangör

Arrangör för MV är Svenska Brukshundklubbens Utskott Avel och Hälsa - Utskottsgruppen Mental. Du kontaktar själv en mentalbeskrivare valp och bokar datum för beskrivningen. Se lista över beskrivare till höger på sidan.

Efter beskrivningen

Valpbeskrivaren insänder beskrivningsunderlag inom 8 dagar efter genomförd valpbeskrivning.