Utbildning - Mentalitet

Hundars mentalitet är ett fascinerande område. Hur kommer det sig att hundar skiljer sig så mycket i sina beteeden samtidigt som andra beteenden verkar vara lika för alla? Varför skäller viss hundar mycket och andra inte? Varför blir vissa hundar rädda medan andra blir arga?

Inom Svenska Brukshundklubben kan du utveckla dina kunskaper gällande hundars mentalitet. Vårt utbildningspaket gällande hundars mentalietet spänner över ett brett område. Våra funktionärer startar som figuranter och kan sedan välja att vidareutbilda sig till testledare, beskrivare och slutligen domare.

Under utbildningssidorna hittar du utbildningsschema, kursplaner och funktionärslistor.