Regler och anvisningar MH

Regler och anvisningar för Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH).

Mentalbeskrivning hund (MH)

Regler MH

Regler för mentalbeskrivning hund (MH) innehåller bl.a. information om reglernas tillämplighet, vem som har rätt att anordna MH, villkor för deltagande, prioriteringsordning och regler för funktionärer.

Allmänna anvisningar MH

De Allmänna anvisningarna är ett komplement till reglerna och innehåller information om ansökan om att arrangera mentalbeskrivning, mentalbanornas placering, resultatredovisning, anmälan, avgifter, PM med mera.

Utförandeanvisningar MH

Utförandeanvisningarna redogör i detalj för hur varje moment skall utföras i en mentalbeskrivning. Finns även översatt till engelska och tyska.

Det är nya utförandeanvisningar som gäller från 2020-01-01. Den svenska versionen finns i listan uppe till höger. Den engelska respektive tyska versionen kommer att bli klara och läggas ut under våren.

Beskrivningsmall, nyckel, MH

Beskrivningsmallen, nyckel, finns med på MH-protokollets baksida och visar alla moment med bedömningsnivåer. Finns även översatt till engelska och tyska.

I och med de nya utförandeanvisningarna från 2020-01-01, så har även nyckeln ändrats lite. Den svenska nyckeln finns i listan till höger, medan den engelska respektive tyska versionen kommer att läggas ut under våren.