Regler och anvisningar MH

Regler och anvisningar för Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH).

Mentalbeskrivning hund (MH)

Regler MH

Regler för mentalbeskrivning hund (MH) innehåller bl.a. information om reglernas tillämplighet, vem som har rätt att anordna MH, villkor för deltagande, prioriteringsordning och regler för funktionärer.

Allmänna anvisningar MH

De Allmänna anvisningarna är ett komplement till reglerna och innehåller information om ansökan om att arrangera mentalbeskrivning, mentalbanornas placering, resultatredovisning, anmälan, avgifter, PM med mera.

Utförandeanvisningar MH

Utförandeanvisningarna redogör i detalj för hur varje moment skall utföras i en mentalbeskrivning. Finns även översatt till engelska och tyska.

Det är nya utförandeanvisningar som gäller från 2021-01-01. Den svenska versionen finns i listan uppe till höger. Den nya engelska respektive tyska versionen kommer att läggas ut när de är uppdaterade.

Beskrivningsmall, nyckel, MH

Beskrivningsmallen, nyckel, finns med på MH-protokollets baksida och visar alla moment med bedömningsnivåer. Finns även översatt till engelska och tyska.

Den svenska nyckeln finns i listan till höger, medan den engelska respektive tyska versionen håller på att uppdateras.