Material mentalbanor

Svenska Brukshundklubben strävar efter att alla mentalbanor i Sverige ska vara lika, så inte valet av bana påverkar utfallet av beskrivningen eller testet.

Till höger finns en lista över material till mentalbanor, och var det kan införskaffas.

Vid frågor kontakta handläggaren för Avel och hälsa.