Lathunden

Lathunden är ett program för att ta fram statistik för en viss ras från Svenska Kennelklubbens hund- och avelsdata.

Lathunden togs ursprungligen fram av genetikern Per-Erik Sundgren som ett hjälpmedel till svenska uppfödare för att på ett effektivare sätt kunna göra avelsutvärderingar.

Detta är Lathunden

Lathunden låter användaren statistiskt hantera all information som officiellt finns registrerad, t ex hälsoresultat, arbetsmeriter, utställningsresultat och MH-beskrivningar. Man kan sammanställa statistiken utifrån avelshundar, kullar, kennlar, från visst registreringsår m m.

Det finns även en hel del framtagna rapporter att använda för att snabbt få fram överskådlig statistik på hur rasen ser ut.

Syftet med Lathunden

Syftet med Lathunden är att kunna sammanställa all den information som finns om enskilda individer, avelsdjur, kullar, kennlar och raser på ett överskådligt sätt. Att t ex räkna ut NE (effektiva avelsbasen), defektrisker eller jämföra tänkbara avelshundar mot en kontrollgrupp kräver en programvara, det kan man inte göra manuellt eller med hjälp av SKK avelsdata.

Verktyg för rasklubbar och uppfödare

Lathunden är främst framtagen för rasklubbar och uppfödare som vill ha mer kunskap om sin ras, kunna presentera resultat eller helt enkelt "bara" fördjupa sin kunskap om de linjer som finns, när man letar efter avelshundar till sin nästa kull.

Ta del av statistik

För att ta del av all statistik kan du köpa Lathunden, vilket är ett dataprogram som du laddar ner på din dator. Mer information om nerladdning av Lathunden.

Du kan del av spindeldiagram som är framtagna på våra brukshundrasers mentala status.

Frågor om Lathunden

Vi har sammanställt ett FAQ för Lathunden med de vanligaste frågorna och svaren. Titta gärna om svaret på din fråga finns där. Längst ner i FAQn hittar du ett kontaktformulär om du har ytterligare frågor.