Funktioner

Inom Svenska Brukshundklubbens mentaltest 2007 (MT2007) finns flera olika funktionärsroller.

Arrangör

Arrangör är den klubb som genomför testet.

Domare

Mentaltestet bedöms av två (2) domare.

Testledare

Testledaren har det övergripande ansvaret för mentaltestets genomförande.

Figurant

Figuranten ska, efter genomgången utbildning, ha god kunskap och färdighet att fungera i alla moment på MH och MT.
Figurant kan utbildas enbart inom MH

Arrangör - korning

Arrangör korning är en lokal- eller rasklubb som arrangerar både mentaltest och exteriörbeskrivning vid ett och samma tillfälle.