K9 Biathlon den 20 augusti i Luleå

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Tjänstehund

Tjänstehund i Övre Norrlands Distrikt har nöjet att inbjuda ekipage för ett terränglopp kring F 21 i Luleå.

Datum:

Mål med tävlingen

Tävlingen är en inofficiell tävling för hundekipage av alla raser och storlekar syftande till att inspirera till fysisk träning, skytte, följsamhet och samarbete inom ekipaget.

Klasser

Ca 10km, mixad klass lina, hund äldre än 18 månader, förare över 18 år.

Ca 5km, mixad klass lina, hund äldre än 12 månader, förare över 15 år.

Tävlingsidé/Regler

Hunden (endast en hund) förs i sele och lina eller koppel och halsband (icke stryp).

Ekipaget tar sig igenom snitslad bansträckning som innehåller hinder av olika slag. Föraren skjuter med skidskyttegevär vid en station med stöd av erfaren instruktör. Den som har den snabbaste tiden efter att löpning, skytte och hindertagning är genomförd vinner.

Under banan ansvarar samtliga ekipage för att omkörningar löses på bästa sätt. Skulle det bli kö vid något hinder så kommer funktionär ta tid på de ekipage som måste vänta och dra av den tiden från totaltiden.

Tidsschema

1000 Samling vid skjutbanan ca 300m bortom vakten F 21 (skyltat från vakten).

1015 Upprop/Inskjutning/Kontroll av hund och vaccineringsintyg/ID-märkning/Bangenomgång.

Ca 1200 Start med tidsförskjutning/intervall. 10km klassen startar först.

Ca 1430 Prisutdelning

Kompletterande PM utkommer en vecka innan tävlingen.

Övrigt

Tävlande är medlemmar i SBK eller har giltig draghundslicens eller har en hemförsäkring som täcker ev. uppkomna skador. Uppvisas vid inmönstring.

Förare bär heltäckande klädsel och skor. Då terränghinderbanan innefattar hinder av olika slag, sand och vatten rekommenderas oömma kläder och skor. Arrangören tar ej ansvar för trasiga kläder och skor.

Information hämtas på Facebook-gruppen "Biathlon i norr 2015" där även frågor kan ställas.

Försäljning av fika, lättare måltid och dryck kommer även att erbjudas genom Luleå Brukshundklubb.

Anmälan

Anmälan görs på biathlon_norr@brukshundklubben.se med namn på förare och hund, födelseår på hund och ägare, klass ni avser springa, storlek på funktions t-shirt samt bedömd tid ni vanligtvis skulle springa distansen på, syftande till att få till ett bra flöde längst med banan.

Antalet startade är begränsade till 50st ekipage totalt i båda klasserna. Först till kvarn gäller. Anmälan oss tillhanda senast den 7 augusti.

Startavgiften är 200kr per ekipage inkl t-shirt som betalas till Plusgiro 83165-1 (ÖND). Märk inbetalningen med namn och "K9 Biathlon". Bekräftelsemejl skickas ut när anmälan och betalning mottagits. Anmälan är bindande. Väl mött!