Lämplighetstest

Svenska Brukshundklubben anordnar lämplighetstest som genomförs innan ekipaget kan påbörja sin utbildning till assistanshundekipage.

Syftet med lämplighetstestet är att avgöra huruvida ett ekipage anses kunna genomföra utbildningen och vara en god representant för assistanshundverksamheten i Sverige.

Innan ett lämplighetstest kan genomföras skall din hund ha genomfört ett BPH med skott.

BPH med skott genomförs av Svenska Kennelklubben godkända BPH arrangörer. En beskrivning av BPH och en lista med arrangörer hittar du genom att följa nedanstående länk.

För att protokollet från BPH skall hinna bearbetas och registreras i tid för lämplighetstest så måste det förlyta minst 2 veckor mellan BPH och lämplighetstest.

Själva lämplighetstestetet för assistanshundekipag består av ett test som genomförs i stadsmiljö, din hund och du testas i en variation av miljöer och situationer. Tanken är att ni testas i siutationer och miljöer som kommer att representera era verkliga och kommande arbetssituationer. Vi tittar förutom på din hunds miljöfastet, på er förmåga att kommunicera med varandra, din hunds samarbetsvilja, engagemang i andra människor och hundar och din hunds förmåga att lära. All typer av aggression/försvar är icke godkända beteenden och hundr som uppvisar det kommer inte att godkännas för utbildning till assistanshund. Andra beteenden som är diskvalificerande är rädslor som hunden inte kan övervinna.

Det är din SBK certifierade assistanshundinstruktör som anmäler dig och din hund till lämplighetstest. För att hitta en lista på assistanshundinstruktörer se fliken Instruktörer hos oss.

När ekipaget har genomgått och blivit godkända på ett lämplighetstest skall du och din assistanshundinstruktör fylla i ett måldokument som skall signeras av er båda. När detta är klart skickas det till projektledaren på SBKs kansli. Från det att måldokumentet har inkommit har ni högst 12 månader på er innan vi räknar med att ni genomför en examination.