Lämplighetstest

Svenska Brukshundklubben anordnar lämplighetstest som genomförs innan ekipaget kan påbörja sin utbildning till assistanshundekipage.

Syftet med lämplighetstestet är att avgöra huruvida ett ekipage anses kunna genomföra utbildningen och vara en god representant för assistanshundverksamheten i Sverige.

Inför lämplighetstestet

Innan ett lämplighetstest kan genomföras ska din hund ha genomfört ett BPH med skott. För att protokollet från BPH ska hinna bearbetas och registreras i tid för lämplighetstest så måste det gå minst två veckor mellan BPH och lämplighetstest. Observera att BPH måste ha genomförst i sin helhet, dvs man får inte avstå moment eller avbryta moment under BPH. Läs mera under fliken Grundläggande krav hund.

Det är din SBK-certifierade assistanshundinstruktör som anmäler dig och din hund till lämplighetstest. För att hitta en lista på assistanshundinstruktörer se fliken Instruktörer hos oss.

Under lämplighetstestet

Själva lämplighetstestet för assistanshundekipage genomförs i stadsmiljö, där du och din hund testas i en variation av miljöer och situationer, som representerar era verkliga och kommande arbetssituationer.

Under testet tittar vi också på din hunds miljöfastet, på er förmåga att kommunicera med varandra, din hunds samarbetsvilja, engagemang i andra människor och hundar och din hunds förmåga att lära. All typer av aggression/försvar är icke godkända beteenden och hundar som uppvisar det kommer inte att godkännas för utbildning till assistanshund. Andra beteenden som är diskvalificerande är rädslor som hunden inte kan övervinna.

Efter lämplighetstestet

När ekipaget har genomgått och blivit godkända på ett lämplighetstest fyller du och din assistanshundinstruktör i ett måldokument som ni båda signerar och skickar till projektledaren på SBK:s kansli. Från det att måldokumentet har inkommit har ni högst 12 månader på er innan vi räknar med att ni genomför en examination.