Ekonomiskt stöd

Idag finns inget givet stöd för utbildning av assistanshund. Dock finns det stöd att få när assistanshundekipaget har genomfört en godkänd examination.

Assistanshundekipage under utbildning

För dig som funderar på eller redan är under utbildning finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd via fonder och stipendier. Nedan hittar du ett urval av de fonder som finns att söka. Listan är inte heltäckande utan har för avsikt att vara ett stöd för dig som vill söka medel. Har ni information om andra vägar till stöd så kontakta gärna Svenska brukshundklubben på assistanshund@brukshundklubben.se.

Länstyrelserna har en gemensam stiftelsedatabas som du når genom följande länk: stiftelser.lansstyrelsen.se

Ett urval av fonder

Merkostnadsersättning via försäkringskassan

Enligt en dom hösten 2006 i kammarrätten i Göteborg (mål nr 6759-04) fastslogs att en alarmerande servicehund (diabetes) är ett handikapphjälpmedel och att försäkringskassan är skyldig att ersätta kostnader för mat, veterinärkostnader, försäkringar och dylikt.

Ersättningen sker inom ramen för merkostnadsersättning. Domen är prejudicerande för assistanshundar.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning/merkostnadsersattning-for-barn

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/merkostnadsersattning-for-vuxna

Försäkring hos Agria

För dig som är ett certifierat assistanshundekipage hos Svenska Brukshundklubben finns en 50 procent rabatterad försäkringspremie hos Agria Djurförsäkring.