Svenska Brukshundklubbens assistanshundsuppdrag

Svenska Brukshundklubben har fått regeringens uppdrag att kvalitetssäkra assistanshundekipage och assistanshundinstruktörer. Vi har fått uppdraget genom Myndigheten för delaktighet.

Specifikt består vårt uppdrag av att:

  • arbeta fram lämplighetstest för assistanshundar och utarbeta kriterier för assistanshundekipage
  • arbeta fram måldokument och examinationsbeskrivningar samt arrangera examinationstillfällen över hela landet
  • arrangerna obligatoriska årskontroller för certifierade assistandhundekipage
  • utarbeta ramverk för utbildning av assistanshundinstruktörer
  • säkerställa att de assistanshundinstruktörer som finns på vår lista uppfyller de kriterier som SBK har tagit fram
  • utveckla verksamheten så att fler personer med funktionsnedsättning får möjlighet att använda hunden som ett hjälpmedel för utökad delaktighet i samhälllet