Ledarhund

Ledarhundarna ingår inte i Svenska Brukshundklubbens uppdrag men en servicehund kan tränas att hjälpa en person med synnedsättning där graden av synnedsättningen inte berättigar till en ledarhund.

En ledarhunds uppgift är att leda sin synskadade eller blinda förare. Hunden tränas till att undvika hinder och se till att föraren vet om när man har en trappa eller kant framför sig. Ledarhunden kan även lära sig vissa sträckor där man ofta går t.ex. hemifrån till affären eller till skola/jobb. Detta förutsätter dock att föraren själv har en bra uppfattning om sin omgivning för att kunna styra vägvalet någorlunda.

För att man ska kunna tilldelas en ledarhund så måste, enligt Synskadades Riksförbund (SRF), dessa kriterier vara uppfyllda:

  • vara minst 18 år
  • ha en synskada, som innebär avsaknad av ledsyn
  • ha behov av vit käpp vid förflyttning, samt vara så välrehabiliterad att man själv hittar dit man skall gå
  • ha behov av samt kunna använda ledarhund som förflyttningshjälpmedel
  • ha en stabil social situation
  • ha förmåga att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor
  • vara bosatt i Sverige

Ledarhundar, till skillnad från övriga typer av assistanshundar, bekostar man inte själv. Här är det Synskadades Riksförbund som står för och även äger hunden under tiden den är i tjänst. SRF står även för veterinärkostnader. Det är ockå SRF som är huvudman för denna verksamhet och det bekostas av statliga medel. Besök deras sida för mer information. www.srf.nu