Assistanshundens arbete

Assistanshunden tillhör gruppen sociala tjänstehundar, i denna grupp ingår också besöks-och terapihundar. SBK har endast i uppdrag att arbeta med assistanshundar.

Tjänstehundar är hundar som arbetar inom tull-, polis-, räddning- och försvarsmaktsverksamhet.

Det som utmärker ett assistanshundekipage är att hunden och föraren arbetar tillsammans som ett ekipage. Hunden ägs av och bor med sin förare.

Vissa kunskaper så som inkallning, koppelhyfs och passitvitet är kunskaper som är obligatoriska för alla assistanshundar. Utöver det skall hunden tränas till kunskaper som möter det specifika behov som du har. För att se exakt vilka moment som är obligatoriska kan du ladda ned dokumentet Måldokument Assistanshund på sidan Dokument på denna webplats.

De arbetsområden som idag är erkända för ett assistanshundekipage inom SBK är.