Dokument

Måldokument Assistanshund (PDF-dokument, 160 kB)

Examinationsbeskrivning (PDF-dokument, 197 kB)

Låneavtal för utbildningstjänstetecken (PDF-dokument, 75 kB)

Regler för användning av tjänstetecken (PDF-dokument, 110 kB)

Etiska förhållningsregler vid användning av tjänsetecken (PDF-dokument, 59 kB)

Socialstyrelsens rapport om assistanshundar (PDF-dokument, 514 kB)

Information gällande Lämplighetstest (PDF-dokument, 104 kB)