Alarmerande hund diabetes

Alarmerande hund diabetes är en assistanshund som ligger under Svenska Brukshundklubbens arbetsområde. Hunden arbete syftar till att underlätta livet för personer med diabetes.

En alarmerande hund diabetes har som uppgift att signalera/varna när blodsockret är för högt eller lågt. En del hundar är även tränade att exempelvis hämta väskan med insulin när du är på väg att få för högt blodsocker. Hunden kan även tränas att larma eller hämta hjälp från annan person.