Alarmerande hund epilepsi

Alarmerande hund epilepsi är en assistanshund som ligger under Svenska Brukshundklubbens arbetsområde. Hunden arbete syftar till att underlätta livet för personer med epilepsi.

En alarmerande hund epilepsi tränas att agera när du som förare har fått ett epileptiskt anfall. Vad hunden ska göra vid anfall bestäms individuellt, tex kan hunden hämta en annan person, lägga sig bredvid dig som en trygghet och ett stöd, lära sig att trycka på en larmknapp eller hämta medicinväska. Vissa hundar utvecklar en förmåga att larma sina förare för ett ankommande anfall. I dagsläget vet vi inte vad det är som utlöser att hunden varnar, dvs vi vet inte om det är en doft, en beteendeförändring eller något annat som hunden uppfattar. Man kan aldrig garantera att en hund alltid kommer att varna för ankommande anfall och detta är inget som vi har som krav vid examination.