Instruktörsutbildningar

Svenska Brukshundklubben har i uppdrag att utbilda hundar och personal till Försvarsmakten. För att framgångsrikt lyckas med uppdraget krävs kompetenta instruktörer, befattningsinnehavare, förare och hundar.

Har du utbildat en patrullhund och är intresserad av hundtjänst inom Hemvärnet och/eller att bli patrullhundsinstruktör kan du kontakta den som är tjänstehundsansvarig i ditt distrikt eller ditt försvarsmaktsombud för att få veta mer om hur du kan gå vidare.

Merparten av våra instruktörs- och befattningsutbildningar genomförs på Hundtjänstskolan på Marma. I de flesta utbildningar ingår också ett moment med nätbaserat lärande (NBL) som ska genomföras innan den fysiska kursen startar.

Hundbefäl grund (HBU1)

Grundläggande hundtjänstutbildning som lär dig mer om patrullhundens dressyr och dess användning i förband. Kursen utgör också inkörsporten till utbildningen för att bli hundbefäl och patrullhundsinstruktör.

OBS! Kursen hette tidigare Hundtjänstutbildning (HTU) men har bytt namn.

Kursplan hundbefäl grund (PDF-dokument, 77 kB)

Hundbefäl kompani (HBU2)

Utbildningen syftar till att eleven efter genomgången kurs ska kunna placeras i befattning som hundbefäl inom Hemvärnets förband. Hundbefälet ska vara ett stöd för hundförarna och biträda chefen i förbandet vad gäller utbildning och utveckling av hundtjänsten inom förbandet.

Kursplan hundbefäl (PDF-dokument, 77 kB)

Hundbefäl bataljon (HBU3)

Hundbefäl bataljon riktar sig till de som är i befattning eller skall gå in i befattning med inriktning på hundtjänsten. Innehåll är hundtjänst på bataljonsnivå, planering av och genomförande av verksamhet, upprätta rutiner, skapa dokument/order samt bistå högre chef i beslutsfattande och planering av insats.

Instruktörskurs tillämpning (IK-T)

Kursen riktar sig till blivande centrala instruktörer.

Kursplan instruktörskurs tillämpning (PDF-dokument, 76 kB)

Kompletteringsutbildning instruktörer och hundbefäl

Kurser som t ex KU vinter, KU marin, KU urban, KU taktik och KU spår/passiv markering annonseras under funktionärssidorna.

Patrullhundsinstruktör (PHI)

Efter genomgången utbildning blir du auktoriserad patrullhundsinstruktör och kan verka som instruktör vid utbildningen av nya patrullhundar.

Kursplan patrullhundsinstruktör (PDF-dokument, 77 kB)

Provledare

Kursen syftar till att kunna planera, leda, genomföra och följa upp certifikatprov för patrullhundar.

Kursplan provledare (PDF-dokument, 76 kB)

Kontrollant

Kursen syftar till att bli auktoriserad kontrollant och kunna bedöma certifikatprov för patrullhundar.

Kursplan kontrollant (Word-dokument) (PDF-dokument, 76 kB)