Lämplighetstest

Lämplighetstesten genomförs innan ekipaget kan påbörja sin utibildning till assistanshundekipage. Syftet med lämplighetstestet är att avgöra huruvida ett ekipage anses kunna genomföra utbildningen och vara en god representant för assistanshundsekipage. Lämplighetstesten består av två delar:

  • Beskrivning Personlighet Hund, BPH
  • En tilläggsdel där man bland annat testar hundens samarbetsvilj, miljöstarkhet, interaktion med andra hundar och förmåga att lära. Då det är ekipaget som också testas så ser vi också på ekipagets förmåga att kommunicera med varandra.

I den första delen, BPH, testas hunden inte bara för lämplighet som assistanshund utan den får också en beskrivning av sin personlighet och beteende.

För att anmäla dig och din hund till ett lämplighetstest tar du kontakt med någon av SBKs certifierade assistanshundinstruktörer. För att hitta en lista på assistanshundinstruktörer se fliken Instruktörer hos oss.

När du och din hund har genomgått och blivit godkända på ett lämplighetstest skall du och din assistanshundinstruktör fylla i ett måldokument som skall signeras av er båda. När detta är klart skickas det till projektledaren på SBKs kansli. Från det att måldokumentet har inkommit har ni högst 12 månader på er innan vi räknar med att ni genomför en examination.