Assistanshundinstruktör

Till höger här på sidan ser du en lista över godkända assistanshundinstruktörer.

Idag finns det assistanshundinstruktörer med olika kompetenser och på två nivåer:

Nivå 1 - En grundutbildad assistanshundinstruktör med kompetens att utbilda assistanshundar med hjälp av en handledare. Handledaren skall vara delaktig i utbildningen av ekipaget och avtal skall finnas mellan assistanshundinstruktören och handledaren. Handledaren måste vara en nivå 2 instruktör och skall godkännas av SBK innan handledningen påbörjas.

Nivå 2 - Denna assistanshundinstruktör har kompetens och erfarenhet för att självständigt planera och genomföra ett träningsprogram för ett blivande assistanshundekipage.

Instruktör för alarmerande hund diabetes - Detta är en instruktör som har genomgått komplettering för att utbilda diabeteshundar. Kompletteringen innehåller både teori och praktik.

Alla assistanshundinstruktörer är egna företagare med samarbetsavtal med SBK. SBK tar inget ekonomiskt ansvar för assistanshundinstruktörernas uppdrag men kan självklart hjälpa till med att hitta en lämplig assistanshundinstruktör för just dina behov. Det är viktigt att det tecknas ett avtal mellan assistanshundekipaget och instruktören innan träningen påbörjas. För att få mera information om instruktörer kontaktar du projektledare Emmelie Reinson på emmelie.reinson(at)brukshundklubben.se eller på telefon 08-505 875 85

KRAV PÅ KUNSKAP FÖR ASSISTANSHUNDINSTRUKTÖRER NIVÅ 1 OCH 2
gäller från och med 2017-07-01

Nivå 1

  • 180 högskolepoäng inom relevant område (t.ex. rehabilitering, pedagogik, psykologi, sociologi)

  • Uppfylla de kriterier i det av SBK fastställda Ramverket för assistanshundinstruktörer Nivå 1

  • Praktik (minst 40 timmar) hos aktivt arbetande nivå 2 instruktör, praktikplatsen skall godkännas av SBK innan praktik påbörjas. Praktiken rapporteras av Nivå 2 instruktör efter avslutad praktik.

Nivå 2 

  • Utbilda 3 hundar med mentor som skall godkännas av SBK, hundarna ska examineras och bli godkända

  • Redovisning av ett av ekipagen (skriftligt och muntligt)

  • Uppfylla de kriterier i det av SBK fastställda Ramverket för assistanshundinstruktörer Nivå 2

  • Examination (Skriftligt test, med frågor som visar att assistanshundinstruktören kan: Reflektera, argumentera och söka kunskap)

Övergångsregler Nivå 1

För de som gått eller påbörjat assistanshundinstruktörsutbildning före 2017-07-01 kommer det att göras en individuell bedömning där vi tar hänsyn till tidigare utbildningar och erfarenheter som kan anses vara en god grund för att arbeta som assistanshundinstruktör.
De kriterier som anges inom Ramverket för assistanshundinstruktörs utbildning ska till största delen vara uppfyllt för att bli nivå 1 instruktör. Ramverket kommer att skickas till dig vid inkommen ansökan. Om vi bedömer att du är aktuell för att bli nivå 1 instruktör kommer vi att igenom med dig vad du behöver komplettera. Enstaka delar kan kompletteras via temadagar, egna studier och praktik.

För dig som är intresserad av att lära dig mera inom området hund/människa kan vi tipsa om en distansutbildning hos Örkelljunga hundutbildningscenter. Läs mera på http://www.uchund.se/distansutbildning-22106320

SBK har inget avtal med någon utbildningsanordnare och kan inte garantera att genomgången utbildning ger automatiskt godkännande som assistanshundinstruktör med samarbetsavtal med SBK.

Vi tipsar också om att du som är intresserad av en karriär som assistanshundinstruktör tar kontakt med en redan godkänd instruktör för att få en god bild av vad detta praktiska yrke innebär.