Tävlingsbok

Svenska Brukshundklubben har en framtagen tävlingsbok som ska användas vid tävlande i IPO, Mondioring, IPO NS och i lydnadens klass 3.

SBK:s rasklubbars redan framtagna tävlingsböcker får dock användas under förutsättning att de registerförs, så att bok med specifikt serienummer kan härledas till en specifik hund, rasklubbarnas egna register ska sändas till SBK:s kansli en gång per år. Rasklubbarna föreslås att använda rasklubbens förkortning före löpnummersiffran så att register kan särskiljas.

Den specifika tävlingsbok som redan används i IPO-R ska fortsätta att användas för den sporten.

Pris för boken är: 29 kr
Porto på 16 kr samt expeditionsavgift på 20 kr tillkommer vid beställning.

Observera att kostnaden för boken ska vara inbetald till oss innan vi skickar boken. Betala alltså totalt 65 kronor till plusgiro 4936494-6. Märk betalningen med "Tävlingsbok" och ditt namn.

Beställning av tävlingsboken sker via formuläret nedan:

____________________________________
Endast vid beställning av fler tävlingsböcker ska nedan uppgifter fyllas i: