Regelrevidering 2022

Vart femte år revideras reglerna för de hundsporter som Brukshundklubben (SBK) är huvudman för.

Genom att förbereda regelrevideringen och planera i god tid kommer beslutsgången att bli tydlig. Alla som vill vara med och påverka kan se när och hur man kan tycka till om nuvarande regler i vår tidsplan. Syftet är att det nya regelförslaget till 2022 ska bli väl förankrat bland de aktiva i landet.

Nästa steg

Den 15 augusti 2018 öppnades ett formulär upp för synpunkter inför regelrevideringen. I formuläret kan alla som vill lämna in sina åsikter, tips och idéer kring reglerna. Både privatpersoner och klubbar kan inkomma med synpunkter i detta första steg.

Här hittar du formuläret för olika tävlingsformer.

Här hittar du formuläret för MH, MH och UHP.

Tidsplanen

Du hittar tidsplanen för nästa revidering här. (PDF-dokument, 197 kB)