Uttagning av landslag

De rankinggrundande tävlingarna inklusive SM är landslagsledningen viktigaste redskap för att ta ut landslaget i lydnad. För att ge ett så bra underlag för uttagningen kommer landslags-ledningen framöver att verka för att tävlingarna ska bli representativa för den tävlingsmiljö och bedömning som väntas på kommande internationella mästerskap.

Uttagning till svenska landslaget i lydnad

Landslaget består av sex ordinarie medlemmar och en – två reserver. De ekipage som har platserna 1–5 på rankinglistan vid uttagningstillfället är normalt sett direktkvalificerade till ordinarie platser i laget. Om speciella skäl finns kan landslagsledningen ersätta direktkvalificerade ekipage, detta ska då tydligt motiveras för den som blir ersatt.

Ekipage till en ordinarie plats och reservplatserna väljs ut av ansvarig landslagsledare.

Om föraren ingår i landslagsledningen kan ekipaget endast tas ut till landslaget genom en placering bland de fem första på rankinglistan. Det ekipaget blir då uttaget till landslaget på samma villkor som övriga tävlande.

Om en förare har två hundar på de garanterade platserna 1-5 på rankinglistan, väljer landslagsledningen ut vilken av hundarna som ska deltaga i landslaget. En förare får aldrig vara med i landslagstruppen eller i landslaget med två hundar.

VM-laget tas ut efter rankingtävlingarna i april och besked till berörda lämnas under första veckan i maj. NM-laget tas ut efter rankingtävlingarna i september.

Landslagstruppen

I början av året tar landslagsledningen ut en landslagstrupp för ett helt år. Ekipagen är normalt sätt garanterade sina platser under året men kan tas bort ur truppen om exempelvis hund/förare inte längre presterar på ett utvecklande sätt, hunden skadar sig, eller om föraren inte tillför landslagstruppen på ett positivt sätt.

Landslagsledningen har möjlighet att ta in nya ekipage i truppen under hela året. Dessa ekipage är då med på samma villkor som övriga medlemmar i landslagstruppen.

Landslaget tas ut från landslagstruppen, vilket således innebär att ekipage på garanterade platser på rankinglistan även är garanterade en plats i truppen.

För 2018 kommer truppen tas ut senast den 20 februari, efter rankingtävlingen i Kalmar den 17 februari. Poängen från SM 2017 och rankingtävlingen i Kalmar kommer ligga som grund för uttagningen.

Läger

Under 2018 kommer det att genomföras tre läger, där två läger är för hela landslagstruppen och ett läger är för de ekipage som ingår i landslaget till VM.

  • 9–11/3 Läger för landslagstruppen i Kungsör Hundarena (inomhus).
  • 25–27/5 Läger för VM-landslaget i Mullsjö (ridhus/ridbana).
  • 25–28/10 Läger för landslagstruppen i Tånga Hed (inomhus).

Samtliga läger börjar klockan 16 på fredagen och slutar klockan 16 på söndagen.

Kostnad:
2500 kr/person och läger för landslagstruppen.
2000 kr/person för landslagslägret inför VM.
I priserna ingår boende, mat och träningsplan/hall.