Championatsmärke

Statuter för SBK:s Championatsmärke

Fastställda av SBK:s utskott för prov och tävling 2017-02-23

Championatsmärket, som instiftades år 1978, är utfört i broschform och har en diameter av 25 mm. Se bild ovan.

Grundläggande meriter

Championatsmärket kan tilldelas hund som uppnått meriter för erhållande av championat i bruks (som bruksprovschampion eller champion i spår, sök, rapport, patrullhund bruks, IPO), lydnad, rallylydnad, räddning (IPO-R), dragprov eller IPO-FH.

Handläggning

Ansökan om championatsmärke skickas till SBK:s kansli via nedan formulär.

Pris för märket är: 50 kr
Porto på 6,30 kr samt expeditionsavgift på 20 kr tillkommer vid beställning.

Betala alltså totalt 77 kr till plusgiro: 4936494-6.
Märk betalningen med "Championatsmärke" och ditt namn.
Observera att kostnaden för märket ska vara inbetald till oss innan vi skickar märket.

Utdelning

Efter granskning av uppgifterna nedan och att betalning har skett sänds championatsmärket ut till den sökande.

Ange tävlingsresultat som gav championatet: