Anmäl arrangemang

Här fyller du i information om vilket arrangemang just din klubb planerar att genomföra under 2018 för att fira att SBK fyller 100 år!

Senaste dag att skicka in anmälan om arrangemang som ni vill ha på klubben är den 31 oktober 2017.