SBK-info

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

Synliggör er klubb

På Brukshundklubbens hemsida har vi en kartfunktion där man enkelt kan söka efter vilken klubb som ligger närmast där man bor. Tyvärr är det en del klubbar som inte syns på kartan. Anledningen är att vi behöver få in koordinaterna till platsen där klubben ligger för att klubben ska synas på kartan. Så om ni inte redan gjort det, maila in er klubbs koordinater snarast! Ni mailar till: sanna.ameln@brukshundklubben.se

Samarbeta mera

I år deltog Brukshundklubben som brukligt på Sveriges Hundungdoms centrala årsmöte. Där hade vi förmånen att få hålla i en workshop som fokuserade på hur vi kan samarbeta på lokal nivå samt öka ungdomars intresse för bruksgrenarna. Läs sammanställningen och få tips till er klubb här.

Lokala naturvårdssatsningen

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men även intresseorganisationer kan anmäla projekt. Projekten ska genomföras antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Ansökan ska ske senast den 1 december. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Rekryteringsprocessen för generalsekreterare, GS, pågår

Vi kommer inte att annonsera denna gång. Dels har vi starka kandidater, fortfarande intresserade och intressanta, från förra rekryteringen och dels har vi fått spontana intresseanmälningar av grov kaliber! Så trevligt att kunna notera att vi är en intressant arbetsgivare, som attraherar så kompetenta sökanden!

Genom detta förfaringssätt sparar vi främst tid. Svenska Brukshundklubben står inför utmaningar – 100-årsjubileum, organisationsöversyn, sviktande medlemsutveckling etc. Att då kunna minimera glappet mellan avgående och tillträdande GS är mycket värdefullt för oss. Att göra det med de kompetenta intressenter vi redan har känns tryggt.

Sista dag för inrapportering av 2018 års lokala medlemsavgift

Inrapportering i Medlem Online av lokal medlemsavgift för 2018 ska senast ske den 7 november 2017. Förbundsavgiften tillkommer automatiskt. Läs mer här.

Beställ renodlad logotyp till distriktet eller klubben

Över 60 nya klubbar har beställt renodlad SBK-logotyp med klubbtillägg sedan i maj då kongressen klubbade igenom förändringar av logotypen. Ska inte ni hänga på också? Filerna tar vi fram åt er kostnadsfritt. De rasklubbar som vill ha sin egen ras i mitten av logotypen kan beställa det. Läs mer här.

100-årsjubileet närmar sig

Nästa år fyller Svenska Brukshundklubben 100 år och då vill vi fira hunden på massor av olika event under hela året. Självklart vill vi gärna att alla är med och firar med oss! Som distrikt och klubb finns det många olika sätt att göra det på. Samtidigt har ni en chans att locka fler medlemmar till er klubb och öka kännedomen om er verksamhet lokalt. Gå in på vår hemsida och välj på vilket sätt ni vill delta!

Skräddarsydd e-bokföring för SBK-klubbar

Förenkla administrationen för kassören med SpeedLedger e-bokföring och få mer tid till hundträning. Läs mer här.

Fina medlemserbjudande från Militärrabatt

MILITÄRRABATT ger era medlemmar i ras- och lokalklubb unika förmåner och rabatter från ledande varumärken och producenter – i vanliga butiker och på nätet. Lägg upp information om detta på er hemsida så det verkligen når fram till medlemmar. Mer information, text och bild som ni gärna får kopiera, hittar ni här.

Reflektion efter Brukshundklubbens deltagande vid Kennelfullmäktige 2017

Delegater från Svenska Brukshundklubben (SBK) deltog på Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF). Det är Kennelklubbsorganisationens högst beslutande organ som hålls vartannat år. Här kan du läsa en reflektion från Kirsten Wretstrand som var en av SBK:s delegater.

Gemensam organisationskonferens och tjänstehunds utbildnings-dagar 2018

Detta samarrangemang genomförs den 3–4 februari 2018 på Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda, och har delvis gemensamt program. Inbjudan skickas ut till berörda och sista anmälningsdag är 10 december. Rasklubbsträff och distriktsforum arrangeras fredagen den 2 februari med start kl. 18:00. Välkomna!

Kallelse och motioner till kongressen 2018

Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens kongress 26–27 maj 2018 på Clarion Hotel Arlanda Airport. 1 januari ska motioner från distrikt och rasklubbar vara inlämnade till förbundet.

Inbjudan till samtliga ordföranden i lokalklubbar och lokalområden

Med anledning av Svenska Brukshundklubbens 100-årsjubileum 2018 bjuder Svenska Brukshundklubbens förbund denna gång även in alla ordföranden i lokala brukshundklubbar och lokalområden till detta historiska arrangemang. Inbjudan har gått ut till alla ordföranden som finns registrerade i medlem online. Vi hoppas att många nu tar chansen att som gäst delta och få verklig insyn på kongressen på plats, en investering i såväl den lokala klubbens framtid som Svenska Brukshundklubbens framtid!

Sätt igång och motionera

Vill du förändra något i Svenska Brukshundklubbens verksamhet – lämna motion till klubben! Motioner ska vara skriftliga och lämnas senast den 20 oktober från medlem till klubbstyrelse på lokalklubb eller rasklubb. Motioner från lokalklubb till distrikt ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 november. Läs mer på vår hemsida.

Brev från valberedningen

Samtliga distrikt och rasklubbar har fått mejl från valberedningen om dess arbete inför kongressen 2018 samt frågor att besvara. Kom gärna med förslag på personer som ni tror skulle passa för en roll i förbundsstyrelsen nu eller i framtiden. Se till att ta kontakt med era lokalklubbar och lokalområden för att få in även deras förslag!

Viktiga datum
12 november – lokalklubbar och lokalområden skickar sina svar till sitt distrikt eller rasklubb för sammanställning
3 december - distrikt och rasklubbar skickar sina yttranden till valberedningen för sammanställning.

Mer information finns på vår hemsida:
Valberedning
Valberedningen informerar

Det börjar närma sig årsmötestider

Hösten är här och det börjar bli hög tid att börja planera inför årsmöten 2018!
På vår samlingssida om årsmöten finns mycket matnyttig information, mallar och svar på vanliga frågor att ta del av. Kallelse inför årsmöten ska gå ut senast den 1 januari 2018. Datum för kallelser och årsmöten inom organisationen hittar ni på vår hemsida med viktiga datum inför årsmötet. Valberedningen bör påbörja sitt arbete och om styrelsen vill dela ut förtjänsttecken bör även denna process sättas igång.

Förbundsavgift det kommande året

Förbundavgiften för 2018 fastställdes till 400 kr (530 kr för utlandsmedlem) på senaste kongressen. Detta börjar gälla 1 januari 2018.

Registrera in nya medlemmar

Se till att alla era medlemmar är inregistrerade i Medlem online innan årsskiftet! Annars blir distriktets antal delegater till kongressen inte korrekt. Dessutom får dessa medlemmar varken Brukshunden, andra förmåner eller information från lokalklubben.

Avel och hälsa

Mentalbeskrivarutbildning

Intresset för Brukshundklubbens mentalbeskrivning (MH) är stort, och det finns ett behov av fler beskrivare. Utskottet för avel och hälsas mentalgrupp (UGM) inbjuder därför till en mentalbeskrivarutbildning under våren 2018. Här kan du läsa mer om utbildningen, vilka förkunskapskrav som gäller och även anmäla ditt intresse.

Utbildning Certifierad utställningsarrangör (CUA)

Det finns även ett behov av fler certifierade utställningsarrangörer ute i landet. Utskottet för avel och hälsas utskottsgrupp exteriör (UGE) inbjuder därför till två CUA-utbildningar i januari 2018, en i Södertälje den 13-14 januari och en i Timrå den 20-21 januari. Mer information och anmälningsformulär kommer inom kort på hemsidan.

Hundägarutbildning

Avtalsinstruktörer

Avtalsinstruktör är en person med eget företag som har tecknat ett ramavtal med centralförbundet och som därefter tecknar uppdragsavtal med lokala klubbar för att hålla kurser där. Genom att anlita en avtalsinstruktör avlastas de ideella instruktörerna och ändå tillgodoses behovet av valp- och grundkurser eller andra typer av kurser som klubben har. Läs mer här.

Prov och tävling

Ändringar i prioriteringen till bruksprov 2018

Under år 2018 kommer, vid prioriteringar i bruks, hundens starter att räknas 9 månader tillbaka (i stället för de 6 månader som gäller under år 2017).

Anmäl utbildningar i rallylydnad

De klubbar som planerar att arrangera utbildning för skrivare och/eller tävlingssekreterare i rallylydnad kan nu anmäla sina utbildningar till SBK centralt så att fler hittar dem. Läs mer och anmäl er utbildning här.

Distriktsindela era funktionärer

Numera ska det anges på alla funktionärer i SBK Tävling vilket distrikt de tillhör. Här behöver vi distrikt och klubbars hjälp att ange distrikt på varje funktionär. Då går det enkelt för klubbar att söka efter en funktionär i sitt eget distrikt om man t ex behöver tillfråga någon om att vara tävlingssekreterare eller liknande. Det underlättar också för distrikten att få fram listor över alla sina funktionärer och enkelt kunna kontrollera tjänstgöringar.

Betalningssätt i SBK Tävling

Båda betalningssätten, giro- och dibs-betalning, ska vara tillgängliga på alla officiella tävlingar i SBK Tävling. Man har som arrangör inte rätt att ta bort det ena betalningssättet.

Återbetalningar i SBK Tävling

Återbetalningar hanteras på olika sätt beroende på hur den tävlande har betalat sin anmälan i SBK Tävling. Har den tävlande använt sig av onlinebetalning (dibs) sker återbetalning i form av ett tillgodohavande, en så kallad voucher. Arrangören skapar denna voucher enkelt direkt i SBK Tävling. Har en tävlande däremot betalat direkt till arrangören via plus- eller bankgiro ska arrangören göra en manuell återbetalning till den tävlandes bankkonto, helt utanför systemet SBK Tävling.

Specialsök som tävlingsform

Förbundsstyrelsen har tillsatt en ny arbetsgrupp som ska utreda möjligheterna att införa specialsök som en tävlingsform inom Svenska Brukshundklubben. Uppdraget gavs vid kongressen 2017 (se kongresshandlingar och kongressprotokoll). Sammankallande för gruppen är Siw Rüdén.

Regelrevidering internationella lydnadsregler

Den internationella kennelunionen (FCI) kommer att genomföra en revidering av sina internationella regler i lydnad, klass 1-3. De nya internationella reglerna ska börja gälla den 1 januari 2021. Läs mer om hur du kan tycka till här.

Tjänstehund

Tjänstehunds utbildningsdagar 2018

Svenska Brukshundklubben inbjuder till gemensam konferens för Tjänstehunds utbildningsdagar och Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens den 3-4 februari 2018 på Radisson Blu Arlandia Hotell. Sista anmälningsdag är den 10 december. Läs mer här.

Tjänstehunds förtjänsttecken

Sista ansökningsdag för tjänstehunds förtjänsttecken är den 1 december. Klubbar och distrikt uppmanas att inkomma med sina ansökningar innan dess. Här kan du läsa mer.

Distriktsutbildning 25-26 november

Distrikten är mycket viktiga för att rekrytering och utbildning patrullhund ska fungera på ett bra sätt. Därför genomförs även i år en utbildningshelg för distrikten och klubbarna om patrullhundsverksamheten. Läs mer här.