SBK-info

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

Brukshundklubbens medlemsformer och medlemsavgifter

Vi ser gärna att ni uppdaterar information om våra medlemsformer och avgifter på era hemsidor. Korrekt information, som ni gärna får kopiera eller länka till direkt, finns på vår hemsida.

Tack delegater och gäster för en väl genomförd Kongress 2016

14-15 maj genomfördes kongressen och vi vill tacka delegater och gäster som deltog. Tre nya personer är invalda i förbundsstyrelsen, Kirsten Wretstrand (ledamot), Stefan Dahlhielm (suppleant) och Piia Nora (suppleant). Samtidigt passar vi på att tacka Ulrika Paulin, Nina Christoffersson och Jan-Olof Säll för deras insatser i förbundsstyrelsen.

Många intressanta diskussioner hölls på kongressen, och en del viktiga beslut har vi tagit. Hör gärna av dig till delegaten från ditt distrikt eller rasklubb om du vill veta mer. Vi publicerar presentationer, filmer och så småningom även kongressprotokollet på vår hemsida.

Kongressen 2017

2017 års upplaga av kongressen kommer att genomföras den 20-21 maj 2017. Boka datumet i din kalender redan nu!

Förbundskansliet stänger 4 juli-1 augusti

Kansliet är stängt under juli undantaget tjänstehundsavdelningen som endast stänger vecka 30-31.

Vår ideella support för SBK Tävling nås endast via support@sbktavling.se. Medlemsärenden kan sändas till medlem@brukshundklubben.se. Vi kommer under perioden endast att hantera ärenden som vi bedömer vara akuta. Glad sommar!

Sök anslag från våra fonder

Ni vet väl att Brukshundklubben har flera fonder ur vilka ni kan söka anslag? Ansökan till utbildningsfonden löper ut 1 augusti och till minnesfonden 31 augusti. Mer information finns under stipendier och utmärkelser.

Betala försäkringsavgiften

För att era medlemmar ska omfattas av den kollektiva olycksfallsförsäkringen måste ni betala en årsavgift som vi fakturerar. Nu är det dags igen och vi ber er att betala in avgiften, för era medlemmars skull och för att vi ska slippa olyckliga följder om något händer en medlem som inte är försäkrad. Frågor rörande försäkringen och betalning besvaras av Catrin Fernholm.

Avel och hälsa

Kongressen beslutade om reviderade regler för mentaltest

Svenska Brukshundklubbens kongress beslutade om nya regler för mentaltest från och med 1 januari 2017. Här kan du se förslaget samt filmer om hur mentaltest enligt det nya regelverket kommer att se ut.

Administrera korning i SBK Tävling

Sedan 1 maj 2016 är det möjligt att hantera mentaltest (MT) helt och hållet via SBK-tävling. Inom kort kommer detsamma gälla för en hel korning (mentaltest och exteriörbeskrivning). Mer info kommer som nyhet på www.brukshundklubben.se

Arrangera uthållighetsprov

Uthållighetsprov är ett test där alla hundar av brukshundras kan testas fysiskt. Det är fritt fram för rasklubbar, distrikt och lokalklubbar att arrangera proven. Anmälan om att arrangera uthållighetsprov 2017 lämnas via webbformulär som du hittar här.

Hundägarutbildning

Lärarevent 29 september – 2 oktober

Succén från 2014 upprepar sig. Upp till femtio SBK-lärare samlas för att inspirera, utbyta erfarenheter och utveckla kunskaper. Mer erfarna instruktörer är också välkomna i mån av plats. Deltagarnas uppgift är sedan att, i sina klubbar och distrikt, dela med sig av kunskaper i olika typer av kurser och instruktörsutbildningar. Sista anmälningsdag 1 augusti. Mer information och anmälan till lärareventet.

Prov och tävling

Öppna/stängda tävlingar i SBK Tävling

På grund av tekniska orsaker öppnas och stängs vissa tävlingar i SBK Tävling i förtid. Vi ber nu alla tävlingsarrangörer att dubbelkolla sina tävlingar så att de är i rätt status.

Dispens under hundförbudstiden för ledarledd verksamhet i Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben har dispens från landets 21 länsstyrelser att genomföra ledarledd verksamhet med lös hund under perioden 1 mars-20 augusti. Tidigare hade vi en dispens för hela landet, men nu lyder din klubb under den dispens som gäller för länet där klubben ligger. På brukshundklubben.se finns samtliga dispenser tillgängliga.

Nominera till PtKs funktionärsstipendium

Välkommen att via Svenska Brukshundklubben nominera person till Svenska Kennelklubbens (SKK) Prov- och tävlingskommittés (PtK) funktionärsstipendium. Läs mer här.

Ansökan om tävling 2017

Här hittar du samlad information om hur ni som arrangör ansöker om tävling i samtliga de grenar där SBK har huvudmannaskapet.

Tjänstehund

Inbjudningar och anmälningsformulär till höstens hundförarutbildningar (HFU) finns på hemsidan:

hundförarutbildningar (HFU) Boden v 36

hundförarutbildningar (HFU) Kvarn/Prästtomta v 40

hundförarutbildningar (HFU) Eksjö v 42

Kompletteringsutbildningar patrullhund

Kompletteringsutbildning för patrullhundsinstruktörer, KU figurant/spår, genomförs v 39 i Eksjö. Anmälan är öppen.

Kompletteringsutbildning för hundbefäl, KU urban miljö, genomförs v 34 på Livgardet (OBS! ändrad vecka). Anmälan är öppen.

Ytterligare en kompletteringsutbildning för hundbefäl, KU taktik, är planerad till v 42. Mer information kommer inom kort på hemsidan.

Kurschefsutbildning

En kurschefsutbildning genomförs 26-27 november på Arlanda och riktar sig till alla som ska vara kurschef på patrullhundskurs, KU eller HFU under 2017. Inbjudan och anmälningsformulär läggs upp lite längre fram på hemsidan men notera gärna datumet redan nu.