SBK-info

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

Hamiltonplaketten 2017

Svenska Kennelklubbens hedersamma Hamiltonplakett delas ut i samband med Kennelfullmäktige, som genomförs vartannat år. Plaketten kan tilldelas person "som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften".

Förslag på mottagare av Hamiltonplaketten från specialklubbar och länsklubbar ska vara poststämplat och Kennelklubben tillhanda senast den 31 december året innan KF.

Svenska Brukshundklubbens rasklubbars och ev. andra klubbars och medlemmars förslag på nomineringar till Kennelklubbens Hamiltonplakett ska vara poststämplat och Brukshundklubbens förbundskansli tillhanda senast den 15 oktober året innan KF.

Läs mer om förutsättningar för att nominera medlem här.

SKK:s förtjänsttecken 2017

Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken delas ut i samband med Kennelfullmäktige, som genomförs vartannat år. Förtjänsttecknet är avsett att "utdelas såsom erkänsla för gjorda insatser till verksamt främjande av SKK:s syften."

Förslag på mottagare av Kennelklubbens förtjänsttecken från specialklubbar och länsklubbar ska vara poststämplat och Kennelklubben tillhanda senast den 31 december året innan KF.

Svenska Brukshundklubbens rasklubbars och andra klubbars och medlemmars förslag på nomineringar till Kennelklubbens förtjänsttecken ska vara poststämplat och Brukshundklubbens förbundskansli tillhanda senast den 15 oktober året innan KF.

Läs mer om förutsättningar för att nominera medlem här.

Motioner till klubben

Vill du förändra något i Svenska Brukshundklubbens verksamhet - lämna motion till klubben! Motioner ska vara skriftliga och lämnas in senast den 20 oktober från medlem till klubbstyrelse på lokalklubb eller rasklubb. Motioner från lokalklubb till distrikt ska vara distriktsstyrelse tillhanda senast den 15 november. Läs mer här.

Var ute i god tid! Ansök om förtjänsttecken, medaljer och utmärkelser

Årsmötet är ett trevligt tillfälle att dela ut Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken, förtjänstmedaljer eller utmärkelser inom tjänstehund till klubbens funktionärer och medlemmar. Klubbens ansökan ska sändas till distrikt eller rasklubb för godkännande, som sedan sänds vidare till förbundet för beslut. Här kan du läsa mer om detta.

Avel och hälsa

Nytt MT

Nu är det dags för uppdatering av alla funktionärer. Under två helger i september kommer detta att inledas med uppdateringar av MT-domarna. Totalt ett 40-tal domare har anmält sig till detta. Som nästa steg kommer sedan regionala utbildningar att ske via distrikten senare under hösten och/eller i början av 2017.

RAS/RUS-konferens

Årets RAS/RUS-konferens kommer att äga rum den 4-6 november i Södertälje. Vi inleder på fredagen med distrikts- respektive rasklubbsträffar. Lördagen kommer att ägnas åt mentalutbildning med Jan Gyllensten. Söndagen kommer bl.a. att handla om alla nya regelverk. Inbjudan med länk till anmälningsblankett har mailats ut till rasklubbar och distrikt, men finns även via denna länk.

Utställningar 2019

Glöm inte att ansöka om utställningar för 2019. Lokalklubbar ska ansöka hos sitt distrikt senast den 15 oktober. Distrikt och rasklubbar ska skicka in formuläret som finns på hemsidan senast den 30 oktober. För mer information och länk till ansökningsformuläret läs här.

Hundägarutbildning

Lärarutbildning grundmodul

Nu har du chansen att starta upp din utbildning till SBK Lärare. Det ger personlig utveckling, kunskaper och många nya vänner.

Modul 1 den 17-18 november.
Ämne: pedagogik.
Lärare: Annika Hamilton från Studiefrämjandet och Anne-Marie Folkesson

Modul 2 den 19-20 november.
Ämne: inlärning.
Lärare: Ulrika Norell.

Läs mer om utbildningen här.

Lärarevent för SBK Lärare

Succén från 2014 upprepas, med lite nya ämnen och nya lärare. Erfarna instruktörer är välkomna i mån om plats.

Datum: 29 sep 8:30 - 02 okt 13:00

Syftet med eventet är att inspirera, utveckla kunskaper, byta erfarenheter, träna egen hund, ha kul och fira certifierade lärare 2015-2016. Eventet hålls på Åkerby herrgård.

Läs mer om eventet här.

Prov och tävling

Vidareutbildning av lydnadsdomare

Helgen 24-25 september 2016 anordnar Svenska Brukshundklubben en central vidareutbildning av domare och tävlingsledare i lydnad. Utbildningen ger behörighet att döma lydnadstävlingar från och med 2017. Vidareutbildningen omfattar det regelverk som gäller from 1/1 2017.

De lydnadsdomare som deltar ska, med hjälp av centralt utbildningsmaterial, leda vidareutbildning av samtliga domare i sina respektive distrikt efter att de själva genomgått denna centrala utbildning. Lärarteamet som leder utbildningen är, förutom deltagare i Utskottsgrupp Lydnad, några av våra referensdomare: Göte Toftler och Micael Ivanov.

Det är obligatoriskt för domare att genomgå regional utbildning för att kunna döma lydnadstävlingar från och med 2017. Det finns inget liknande krav för tävlingsledare.

Viktig information om SM 2017

Ibland händer saker man inte råder över. Det har blivit en olycklig krock med mästerskapsdatum då VM i lydnad planerades sent från FCI och lades på samma datum som vårt SM i lydnad och rallylydnad var inplanerat.

Arrangören av SM, Smålands distrikt, har därför bett om att få flytta datum till den 2 – 4 juni 2017 vilket Utskottet Prov och tävling beviljat. Detta kan möjligtvis påverka övriga ansökta tävlingar och vi får återkomma om detta.

I SM-bestämmelserna för Rallylydnad vilka är publicerade inför 2017 finns kvalperiod och anmälningsdatum angett. Vi har beslutat att låta dessa stå fast för att inte påverka framförallt möjligheten till kvalperioden. Detsamma gäller för lydnaden.

Vi hoppas på er förståelse för detta då det är viktigt att kunna erbjuda alla möjlighet att delta på det Svenska Mästerskapet.

Förlängd ansökningstid för lydnadstävlingar

Brukshundklubben förlänger ansökningstiden för klubbar som vill arrangera officiella lydnadstävlingar under 2017.

Vi kommer att ta in ansökningar om att arrangera lydnadstävling under 2017 fram till och med den 1 oktober 2016. Ansökan görs som vanligt via SBK Tävling.

Den 20 oktober 2016 fastställs tävlingskalendern och efter detta datum får inga ändringar ske utan synnerliga skäl.

De tävlingar som redan är ansökta ändras automatiskt till de korrekta klasserna för 2017.

Dispenser i rallylydnad

Från och med 1 januari 2017 kommer hanteringen av den generella dispensen som finns för tävlande i rallylydnad med särskilda behov att förbättras.

Från årsskiftet räcker det för de tävlande som har särskilda behov av varaktig karaktär, t ex fysiskt handikapp, att visa upp sitt läkarintyg en gång. Man behöver inte ha det med sig till varje tävling och det kommer inte heller finnas några krav på att man ska kunna visa upp läkarintyg på tävlingsplatsen. Istället kommer det att bli obligatoriskt att vid förfrågan från arrangören kunna uppvisa en dispens som har utfärdats av Svenska Brukshundklubben centralt.

Om man har särskilda behov och vill tävla rallylydnad från och med 2017 kan man redan nu skicka sitt läkarintyg samt vilka speciella behov man har till Brukshundklubbens kansli (janna.nordin@brukshundklubben.se). En dispens kommer därefter att utfärdas till den tävlande. Det är denna dispens man tar med sig till tävlingarna. Observera att man fortfarande måste kontakta arrangören i anslutning till att anmälan görs för att meddela de speciella behoven, detta för att anpassning av banan med mera ska kunna förberedas.

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM

Under SM i Lydnad och Rallylydnad samt under SM i Bruks och IPO hade Svenska Brukshundklubben en åsiktsvägg i vår monter.

På väggen fanns fyra frågor där vi efterfrågade feedback från både medlemmar och icke medlemmar om vår verksamhet. Många åsikter inkom och dessa är nu sammanställda i två dokument.

Sammanställningen har skickats till Förbundsstyrelsen och kommer vara med som underlag i deras målarbete. Även medarbetare på kansliet som jobbar med utveckling kommer i sitt arbete att använda sig av de idéer och åsikter som inkom.

Läs sammanställningarna:

Lydnad och Rallylydnad

Bruks och IPO

Tjänstehund

Räddningshundarnas beredskap vid katastrofer

Läs mer om räddningshundarnas beredskap med anledning av jordbävningen i Italien.

Kompletteringsutbildning figurant / spår för patrullhundsinstruktörer

Det finns fortfarande platser kvar på KU figurant / spår för patrullhundsinstruktörer 30/9-2/10 i Eksjö. Läs inbjudan och anmäl dig på hemsidan.