SBK-info

Midsommar står för dörren och höstens aktiviteter börjar pocka på uppmärksamhet. Med anledning av det kommer här ett SBK-info extra. Vi vill passa på att önska alla en riktigt trevlig midsommar!

Förbundskansliet stänger 4 juli - 1 augusti

Kansliet är stängt under juli undantaget tjänstehundsavdelningen som endast stänger vecka 30-31.

Vår ideella support för SBK Tävling nås endast via support@sbktavling.se. Medlemsärenden kan sändas till medlem@brukshundklubben.se. Vi kommer under perioden endast att hantera ärenden som vi bedömer vara akuta.

Utbildning i föreningsteknik

Svenska Kennelklubbens föreningskommitté hälsar ordförande, sekreterare och kassörer i SKK-klubbar välkomna att delta i en grundläggande utbildning i föreningsteknik i Hässleholm den 17 september. Sprid gärna informationen vidare ut i organisationen

Här hittar du inbjudan och anmälningslänk. (PDF-dokument, 533 kB)

Nominera till PtKs funktionärsstipendium

Välkommen att via Svenska Brukshundklubben nominera person till Svenska Kennelklubbens (SKK) prov- och tävlingskommittés (PtK) funktionärsstipendium senast den 31 juli. Läs mer här.

Saknar ni kommunicerad information? Uppdatera era styrelser i medlemonline

Det finns fortfarande klubbar och distrikt som inte har uppdaterat sina styrelsefunktionärer i vårt medlemsregister Medlem online. Vi vill påpeka vikten av att detta görs och att medlemsinformationen är korrekt då förbundets kommunikation sker via de uppgifter som anges i Medlem online. För information om hur ni uppdaterar funktionärer läs mer här. www.brukshundklubben.se/medlemonline-instruktioner

Lärarevent

Ännu finns några platser kvar! Missa inte! Sista anmälningsdagen till eventet är den 1 augusti! Lärare och instruktörer som är intresserade av att bli lärare är varmt välkomna. http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2016/09/lararevent/

Hamiltonplaketten 2017

Svenska Kennelklubbens hedersamma Hamiltonplakett delas ut i samband med Kennelfullmäktige, som genomförs vartannat år. Plaketten kan tilldelas person "som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften".

Förslag på mottagare av Hamiltonplaketten från specialklubbar och länsklubbar ska vara poststämplat och Kennelklubben tillhanda senast den 31 december året innan KF.

Svenska Brukshundklubbens rasklubbars och ev. andra klubbars och medlemmars förslag på nomineringar till Kennelklubbens Hamiltonplakett ska vara poststämplat och Brukshundklubbens förbundskansli tillhanda senast den 15 oktober året innan KF.

Läs mer om förutsättningar för att nominera medlem här.

SKK:s förtjänsttecken 2017

Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken delas ut i samband med Kennelfullmäktige, som genomförs vartannat år. Förtjänsttecknet är avsett att "utdelas såsom erkänsla för gjorda insatser till verksamt främjande av SKK:s syften."

Förslag på mottagare av Kennelklubbens förtjänsttecken från specialklubbar och länsklubbar ska vara poststämplat och Kennelklubben tillhanda senast den 31 december året innan KF.

Svenska Brukshundklubbens rasklubbars och andra klubbars och medlemmars förslag på nomineringar till Kennelklubbens förtjänsttecken ska vara poststämplat och Brukshundklubbens förbundskansli tillhanda senast den 15 oktoberåret innan KF.

Läs mer om förutsättningar för att nominera medlem här.

Gemensam tävlingsbok

En gemensam tävlingsbok för lydnad (class 3), IPO, IPO-FH, IPO Nordic Style och Mondioring är framtaget av Utskottet för prov och tävling. Ett sista korrektur är ute hos utskottets grupper och när detta är godkänt går tävlingsboken till tryck.

Denna tävlingsbok kommer att bli centralt registrerad på hund och ägare/förare.

Rättelse

Vid sammanräkningen av Årets Brukshund 2015 blev det initialt fel hund som blev tilldelad titeln. Vi vill här officiellt be om ursäkt för det och samtidigt poängtera att Gunilla Lindbergs starka prestationer med hennes hund Kelligårdens Cay inte på något sätt ska förringas. Första platsen bland spårhundarna och andra platsen på Årets Brukshund är bra. Det ekipage som efter omräkningen landade på första platsen var Ulrika Hedberg och Isle Mountain's Vatnajökull.