SBK-info

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

Svenska Brukshundklubbens kärnvärden

Svenska Brukshundklubben arbetar med att ta fram en gemensam värdegrund för organisationen. Som ett led i detta arbete har förbundsstyrelsen beslutat om dessa tre kärnvärden -Samhörighet, Behov, Kompetens - som lyfter fram centrala värden som ska prägla Brukshundklubben (SBK). Läs mer här.

Utebliven information?

Det finns fortfarande styrelser som inte rapporterat in sina styrelser eller funktionärer i Medlem online eller som har inkorrekta kontaktuppgifter i systemet. Vi vill poängtera vikten av att detta görs då viktig information och kommunikation inte når er klubb/styrelse om ni inte har korrekta uppgifter!

Det börjar närma sig årsmötestider

Hösten är här och det börjar bli hög tid att börja planera inför årsmöten 2017!

På vår samlingssida om årsmöten finns mycket matnyttig information, mallar och svar på vanliga frågor att ta del av. Kallelse inför årsmöten ska gå ut senast den 1 januari 2017. Datum för kallelser och årsmöten inom organisationen hittar ni på vår hemsida med viktiga datum inför årsmötet
Valberedningen bör nu påbörja sitt arbete, om det inte redan är på gång. Styrelser som vill dela ut förtjänsttecken till uppskattade funktionärer och medlemmar bör påbörja processen genom att tidigt under hösten besluta om utdelning av utmärkelser. Ansökan ska sedan hinna godkännas av distriktet eller rasklubben och gå för beslut till förbundskansliet på fastställd blankett till förbundskansliet senast 15 januari. Information och ansökningsblankett om förtjänsttecken finns på vår hemsida.

Motioner till distriktet

Motioner från lokalklubb till distrikt ska vara skriftliga och distriktsstyrelse tillhanda senast den 15 november. Läs mer här.

Kallelse och motioner till kongressen 2017

Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens kongress den 20-21 maj 2017 på Sollentuna Star Hotel i Sollentuna. 1 januari ska motioner från distrikt och rasklubbar vara inlämnade till förbundet.

Organisationskonferens 2017

Den för rasklubbar och distrikt årliga och kongressförberedande organisationskonferensen genomförs den 28-29 januari 2017 på Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna. Nytt för i år är att programmet är upplagt ca lunch till lunch. Inbjudan med mer detaljer kommer att gå ut till distrikt och rasklubbar i slutet av oktober, sista anmälningsdag är den 13 december.

Förbundsavgift det kommande året

Förbundavgiften för 2017 fastställdes till 380 kr (510 kr för utlandsmedlem) på senaste kongressen. Detta börjar gälla 1 januari.

Registrera in nya medlemmar

Se till att alla era medlemmar är inregistrerade i Medlem online innan årsskiftet! Annars blir distriktets antal delegater till kongressen inte korrekt. Dessutom får dessa medlemmar varken Brukshunden, andra förmåner eller information från lokalklubben.

Registrera lokal medlemsavgift för 2017

Registrera in er lokala medlemsavgift för 2017 i Medlem online senast 7 november. I annat fall kommer den gamla medlemsavgiften att ligga kvar och medlemmars inbetalning blir felaktig. Observera att ni endast registrerar den lokala avgiften. Förbundsavgiften tillkommer automatiskt.

Organisationsutredning

Den 19 november kommer en presentation av förslaget på ny organisation att genomföras på fem olika platser i landet: Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm och Umeå. Det är ett genomgripande förslag som berör hela SKK-organisationen inkl. dess specialklubbar varav Svenska Brukshundklubben är en. Det här innebär att hela SBK:s organisation kommer att beröras det vill säga lokal-, distrikt- och rasklubb. Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse vill verkligen uppmana er att ta vara på möjligheten att inhämta information och lämna synpunkter på förslaget och de effekter förslagen kan förväntas få på vår organisation.

Inbjudan till distrikt och lokalklubbar

Ta tillfället att låta någon inom er sektor, styrelse eller någon som är på gång inom tjänstehund/patrull att åka på en helg, 26-27/11, som stärker er i arbetet med tjänstehund. Kan ansvarig för tjänstehund i distriktet inte åka så skicka ersättare! Vi ger er en möjlighet att med centrala medel stärka ert arbete med tjänstehund. Det är även möjligt att ta med tex kassör eller annan lämplig person i distriktsstyrelse som vill ha större förståelse för arbetet med tjänstehund. Läs mer om helgen här.

Lyckad brukssatsning hos Umeå BK

Två eldsjälar inom Umeå Brukshundklubb bestämde sig för att göra något åt det minskande intresset för brukset och startade ett helt nytt kurskoncept. De delar nu med sig av detta för att andra klubbar ska kunna genomföra en liknande satsning. Att antalet tävlande och intresserade av bruksprov minskade inom Umeå Brukshundklubb var något som Kerstin Davis och Susanne Högdal, båda aktiva tävlande inom spåret med flertalet cert och SM-starter i spårhundsgruppen bakom sig, tyckte var oroande.De brinner för sporten och bestämde sig för att göra något åt det sviktande intresset. Läs hela artikeln här.

Vad tycker du om SBK-info?

Hjälp oss att bli bättre och svara på några frågor om hur du använder SBK-info! Svaren är anonyma och syftar till att förbättra informationen till funktionärer och förtroendevalda i klubbar och distrikt. Du hittar enkäten här.

Agriastipendiet

Stipendiet för årets klubb, eldsjäl, utbildare och tjänstehundsekipage byter namn till Agriastipendiet och vi tidigarelägger även sista ansökningsdatumet till 1 februari. Välkommen in med nomineringar redan nu. Mer info hittar du här.

Rundresan i Svenska Brukshundklubbens utvecklingsarbete

13 november kommer rundresan till Skaraborgs distrikt och vi hoppas på att så många klubbar som möjligt vill närvara. Inbjudan har gått ut från distriktet till berörda klubbar. Sista anmälningsdag 1 november.

Representanter från kansliet och förbundsstyrelsen tillsammans med klubbrepresentanter från Skånes distrikt och klubbar träffades i Revingehed i september för att prata utveckling. Många kloka idéer kom upp och man efterfrågade mer samarbete mellan klubbar i fråga om föreläsningar, tävlingar och utbildningar.

Registrera e-post på medlemmar

Registrera era medlemmarnas e-postadress! På så sätt får nya medlemmar ett autogenererat välkomstmejl med medlemsnummer och annan viktig information. Det är också ett billigt och bra sätt för er på klubben att komma i kontakt med era medlemmar under året.

Ny grafisk profil på G

Förbundet håller på att fräscha upp sin grafiska profil som gradvis kommer att fasas in, främst i tryckt material, under en period. I detta ingår också en renodling av logotypen. Klubbar och distrikt som idag har logotyper baserade på SBK-logotypen kommer erbjudas samma slags renodling. Andra klubbar kommer ha möjlighet att skaffa SBK-baserad logotyp med lokalt tillägg precis som tidigare.

Avel och hälsa

Information om mentaltest (MT) inför 2017

Brukshundklubbens förbundsstyrelse har beslutat att följa Utskottet för avel och hälsas förslag att arrangera nuvarande MT samtidigt som man genomför testverksamhet för SBK:s nya MT. För mer information om syftet och hur det ska genomföras i praktiken, läs här.

Ansökan om utställningar 2019

Distrikten ska nu ha fått in ansökningarna från sina lokalklubbar om vilka utställningar man önskar anordna under 2019. Distrikten, och även rasklubbarna, ska skicka in sina ansökningar via formuläret på hemsidan senast den 30 oktober. Ett tips för att underlätta planeringsarbetet och undvika krockar, är att SKK nu har lagt ut listan över sina inplanerade utställningar för 2019 på sin hemsida.

Länk till SKKs lista.
Länk till ansökningsformuläret.

Hundägarutbildning

Bjud in hundungdomsklubbar

När ni arrangerar kurser och utbildningar, t ex instruktörsutbildningar, glöm inte att även bjuda in de lokala hundungdomsklubbarna i ert område! Det är ett perfekt tillfälle att få till ett bra samarbete att ses under dessa arrangemang. Ni hittar kontaktuppgifter till klubbar nära er här.

Prov och tävling

Munkorg

På förekommen anledning meddelas att det inte är tillåtet att deltagande hund bär munkorg vid prov/tävling. Detta gäller även vid eventuell veterinärbesiktning inför deltagandet. Arrangören är ansvarig för att informera besiktigande veterinär om detta. Undantag är förstås under de moment i skyddshundsgruppen där hunden ska bära munkorg och IPO Nordic style där hunden enligt anvisningarna får bära munkorg samt vid uppvärmning inför dessa moment.

Valpar på tävling

Vi vill påminna om förbudet att införa valpar under 4 månaders ålder på tävlingsområdet. Detta omfattar inte bara själva tävlingsplanen utan området i stort, i tveksamma fall har arrangören att definiera vilket område valparna inte får vistas på.

Dispenser i rallylydnad

Från och med 1 januari 2017 kommer hanteringen av den generella dispensen som finns för tävlande i rallylydnad med särskilda behov att förbättras.Från årsskiftet räcker det för de tävlande som har särskilda behov av varaktig karaktär, t ex fysiskt handikapp, att visa upp sitt läkarintyg en gång. Man behöver inte ha det med sig till varje tävling och det kommer inte heller finnas några krav på att man ska kunna visa upp läkarintyg på tävlingsplatsen. Istället kommer det att bli obligatoriskt att vid förfrågan från arrangören kunna uppvisa en dispens som har utfärdats av Svenska Brukshundklubben centralt. Läs mer och ansök om dispens här.

Regler 2017

Reglerna som ska börja gälla 2017-01-01 är just nu på layout och tryck. De kommer att läggas ut på vår hemsida när layouten är färdig, dvs i början av november. Strax därefter kommer de finnas till försäljning i SBK Shopen.

Mondioring

Mondioring är en av Svenska Brukshundklubbens nyaste sporter och från 2017-01-01 kan man börja tävla i denna sport. Mondioring (MR) skapades av ett antal delegater från olika länder i förhoppning om att detta skulle kunna bli en blandning av olika nationella tävlingsformer som redan existerade. Meningen var att man skulle kunna tävla mot varandra över gränserna. Mondioring betyder också "världsring". Mondioring är en relativt ung skyddsform. Mondioring består av lydnad, hopp och skydd. Läs mer om sporten här.

Nyheter i SBK Tävling

Administration av tävlingar i IPO-R, IPO-NS och Mondioring kommer att genomföras i SBK Tävling från 2017.

Regelguiden i Bruks

Nu finns det nyheter i regelguiden för bruks. Uppdateringen berättar mer om anvisningar från regionala A-domarkonferenser 2016. Du kan läsa mer på sid 72 i dokumentet som du hittar här. (PDF-dokument, 792 kB)

Tjänstehund

Kurschefsutbildning 26-27/11

En kurschefsutbildning genomförs i november på Arlanda. Målgrupp för utbildningen är de som skall vara ansvariga kurschefer för patrullhundskurser, HFU, KU etc 2017. Fokus ligger på information samt diskussion / erfarenhetsutbyte med andra kurschefer. Ska du vara kurschef 2017 är det mycket viktigt att delta. Läs mer och anmäl på hemsidan.

Tjänstehunds utbildningsdagar 2017

Inbjudan kommer inom kort att skickas ut till distrikten. Notera gärna datum och plats redan nu, Radisson Blu Arlandia Hotel 11-12 februari 2017. Utbildningsdagarna avser både räddningshund och patrullhund.

Hundförarutbildningar 2017

Hundförarutbildning är en del av grundutbildningen för dig som certifierat en patrullhund och är eller ska placeras som hundförare i Hemvärnet. Plats och tidpunkt för 2017 års hundförarutbildningar är nu klara och finns på hemsidan.

Försvarsmaktsmästerskapet 2017

Upplands distrikt har åtagit sig att arrangera även 2017 års Försvarsmaktsmästerskap. Plats är Marma skjutfält och datum är den 11-13 augusti 2017. Mer information kommer finnas på SBK:s hemsida samt på arrangörens hemsida www.tjh-masterskap.se