Resultat MT2017

Här hittar du resultat och sammanställningar för de hundar som genomfört MT2017.

Resultaten för MT2017 registreras inte av Svenska Kennelklubben, utan redovisas fortlöpande här på Brukshundklubbens hemsida.

Första året - 2017

De första MT2017 genomfördes under våren 2017 och totalt testades 96 hundar under det första året. Ca 2/3 av de testade hundarna var tysk schäfer, men även hundar av elva andra raser/varianter testades. Det finns en sammanställning över alla resultat från 2017 med antalet hundar per ras, antalet godkända/ej godkända hundar, vilka mentalbanor som använts och vilka domare som dömt. I sammanställningen redovisas i diagramform även fördelningen av betyg per egenskap, för godkända hundar respektive ej godkända.

Sammanställning resultat för MT2017 - första året. (PDF-dokument, 397 kB)

Resultaten finns även listade i två olika excelfiler (se länkar nedan). Den första listan är grundsorterad efter datum, men det går att gå in och sortera efter ort, reg.nr., ras, hundnamn osv. om man går in vid pilarna i respektive kolumnrubrik.

Den andra listan är för er som vill fördjupa er ytterligare. Här finns även alla resultat, både på egenskapsnivå samt för delegenskaper, redovisade.

Resultatlistor

Resultat MT2017  (Excel-dokument, 19 kB)

Resultat MT2017 med alla delresultat (Excel-dokument, 33 kB)