Anmälan MT2017

Här kan du läsa hur man gör om man vill hitta och anmäla sig till Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest - MT2017.

MT2017 arrangeras under 2018 på sex banor fördelade över landet: Skellefteå Brukshundklubb, Timrå Brukshundklubb, Schäferhundklubben Uddevalla, Schäferhundklubben Romelanda, Vallentuna Brukshundklubb och Tollarps Brukshundklubb.

De flesta MT2017 som arrangeras under 2018 är nu inlagda i SBK Tävling så att det går att anmäla sig och betala den vägen. Under en övergångsperiod under våren går det även att anmäl sig via arranörernas hemsidor:

Timrå Brukshundklubb
Schäferhundklubben Uddevalla
Schäferhundklubben Romelanda
Vallentuna Brukshundklubb
Tollarps Brukshundklubb
Skellefteå Brukshundklubb

Anmälningsavgift

Efter beslut av förbundsstyrelsen är anmälningsavgiften för ett MT2017 400 kr/hund även under 2018. Om anmälan görs via arrangörernas hemsidor betalas anmälningsavgiften in till det bank- eller postgironummer som finns angivet där.

Följande datum arrangeras MT2017 under 2018:

Timrå Brukshundklubb
21 april
26 maj
16 juni
7 juli
25 augusti
30 september
20 oktober
3 november

Schäferhundklubben Romelanda
14 mars
15 mars
16 mars
22 april
3 juni
15 juli
19 augusti
16 september

Vallentuna Brukshundklubb
11 november

Tollarps Brukshundklubb
15 april
22 april
6 maj
9 september
7 oktober

Skellefteå Brukshundklubb
26 maj
15 september