Anmälan MT2017

Här kan du läsa hur man gör om man vill hitta och anmäla sig till Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest - MT2017.

De MT2017 som arrangeras finns inlagda i tävlingskalendern i SBK Tävling, och man anmäler sig och betalar via SBK Tävling på samma sätt som när man anmäler till MH och MT2007.

MT2017 arrangeras på sex banor fördelade över landet: Skellefteå Brukshundklubb, Timrå Brukshundklubb, Vallentuna Brukshundklubb, Schäferhundklubben Uddevalla, Schäferhundklubben Romelanda och Tollarps Brukshundklubb.

Karta över arrangörer av MT2017

Anmälningsavgift

Efter beslut av förbundsstyrelsen är anmälningsavgiften för ett MT2017 400 kr/hund även under 2018. Från 2019 kommer anmälningsavgiften att vara 600 kr/hund precis som för MT2007.