Valberedningen i förbundet

Valberedningen i Svenska Brukshundklubben lämnar inför kongressen förslag på lämpliga kandidater till förbundsstyrelsen.

Valberedningens uppgift

Valberedningens uppgift är att ta fram och lämna förslag på lämpliga kandidater till förbundsstyrelsen. De föreslår även namn för ordförande och vice ordförande att leda kongressförhandlingarna.

Valberedningens arbete styrs av valberednings-PM, fastställt av kongressen. Gruppens förslag inför kongressen lämnas till förbundsstyrelsen senast 1 mars. Valberedningen informerar om sitt arbete och sitt förslag bl.a. här på hemsidan och i varje års kongresshandlingar.

Mandattid

Valberedningen består av fem ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt två ledamöter ska väljas vid varje ordinarie kongress.

Du kan föreslå kandidater

Som medlem i Svenska Brukshundklubben har du möjlighet att nominera personer som du tycker ska representera organisationen i förbundsstyrelsen. Välkommen att mejla valberedningen[at]brukshundklubben.se.

Valberedningen tar alla nomineringar i beaktande. De väljer ut de kandidater som de anser ska ingå i valförslaget till kongressen. Delegater från rasklubbar och distrikt går sedan till val under kongressen.

Viktiga datum

15 november - lokalklubbar och lokalområden skickar sina svar till sitt distrikt och rasklubb för sammanställning.
5 december - distrikt och rasklubbar skickar sina yttranden till valberedningen för sammanställning.

Vald valberedning

Följande personer är valda av kongressen att ingå i förbundets valberedning:

Namn

Mandat

Klas Widén, sammankallande Går ut 2017
Bengt Blomqvist Går ut 2018
Peter Jacob Går ut 2017
Åsa Lind Går ut 2017
Peter Rimsby Går ut 2018

Valberedningen informerar

Kommunikation med organisationens samtliga nivåer är viktig i valberedningens arbete med att ta fram förslag på ny förbundsstyrelse inför kommande kongress. Valberedningen informerar bl.a här på hemsidan.