Organisationskonferens

Svenska Brukshundklubbens årliga organisationskonferens är en förberedande mötesplats inför kongressen. Deltagarna möts för information och dialog.

Orgkonferens inför kongressen

Organisationskonferensen är en förberedelse inför kongressen. Där deltar representanter från alla distrikt och rasklubbar genom deras ordförande, förbundsstyrelsen och representanter från utskotten.

Innehåll på orgkonferensen

På organisationskonferensen diskuteras budget- och verksamhets-frågor, aktuella ämnen och frågeställningar. Dessutom informerar valberedningen om sitt pågående arbete inför kongressen.

Inbjudan

Inbjudan till organisationskonferensen går ut till alla distrikt och rasklubbar inom organisationen. Sista anmälningsdag är mitten på december.

Konferenshandlingar och program skickas ut till anmälda deltagare någon vecka innan konferensen.

Organisationskonferens 2017

2017 års organisationskonferens genomfördes den 28-29 januari på Scandic Star Sollentuna Hotel.

Presentationer från konferensen presenteras längre ned på denna sida.

Organisationskonferens 2016

2016 års Organisationskonferens genomfördes den 30-31 januari på Radisson Blu Arlandia Hotel.

Organisationskonferensen hade fokus på framtidens utmaningar. De frågor som diskuterades under helgen har skickats in från organisationen, ingen "sållning" har genomförts utan samtliga frågor som inkommit till förbundsstyrelsen har lyfts upp och diskuterats. Återkoppling av det som inkommit skedde i samband med 2016 års kongress.

Presentationer

Här samlas de presentationer som presenteras på organisations- konferensen.

2017

Lördag

Valberedningen (PDF-dokument, 326 kB), Klas Widén (valberedningens sammankallande)

Ekonomi (PDF-dokument, 412 kB), Lars Carlborg (skattmästare)

Var är vi? Vart ska vi och "Vaffo gör vi/di på dette viset"? (PDF-dokument, 1,3 MB), Catrin Fernholm (GS), Rolf Weiffert (förbundsordförande) och Helén Wallman (FS)

AG organisation 2020 (PDF-dokument, 560 kB), Anneli Hultman (AG organisation 2020)

Kärnvärden (PDF-dokument, 484 kB), utskottet för organisation

Frågeställningar distriktsforum (PDF-dokument, 179 kB)

Frågeställningar rasklubbsträff (PDF-dokument, 202 kB)

Frågeställningar från AG organisation 2020 (PDF-dokument, 122 kB)

Medlemsutveckling (PDF-dokument, 122 kB), Staffan Thorman

Söndag

Redovisning från distriktsforum (PDF-dokument, 185 kB)

Redovisning från rasklubbsträff (PDF-dokument, 196 kB)

Redovisning av lördagens grupparbeten (PDF-dokument, 294 kB), Barbro Olsson (FS) och Catrin Fernholm (GS)

Mål (PDF-dokument, 488 kB), Catrin Fernholm (GS)

Grupparbetsfrågor (PDF-dokument, 170 kB)

Presentationer av förbundsstyrelsens utskott och deras verksamhet 2017-2018 presenterat på vikväggar

Verkställande utskottet (PDF-dokument, 323 kB)

Utskottet för organisation (PDF-dokument, 264 kB)

Utskottet för avel och hälsa (PDF-dokument, 261 kB)

Utskottet för prov och tävling (PDF-dokument, 280 kB)

Utskottet för hundägarutbildning (PDF-dokument, 348 kB)

Utskottet för samhällsnytta (PDF-dokument, 330 kB)

2016

Uppföljning från 2016 års organisationskonferens (PDF-dokument, 265 kB)

Fredag

Assistanshund (PDF-dokument, 457 kB), Therese Palm, förbundskansliet

Reviderat MT - visningsformat (PDF-dokument, 1,2 MB), Kirsten Wretstrand, Utskottet för avel och hälsa

Reviderat MT - med anteckningar (PDF-dokument, 5,5 MB), Kirsten Wretstrand, Utskottet för avel och hälsa

Lördag

Distriktsforum frågeställningar (PDF-dokument, 86 kB), Helén Wallman, förbundsstyrelsen

Redovisning distriktsforum (PDF-dokument, 71 kB), Helén Wallman, förbundsstyrelsen

Redovisning rasklubbsforum (PDF-dokument, 72 kB), Ingrid Bahlenberg, förbundsstyrelsen

Ekonomi (PDF-dokument, 158 kB), Lars Calborg, skattmästare

Valberedningen (PDF-dokument, 229 kB), Malin Johansson, valberedningen

Utvecklingsprojektet (PDF-dokument, 954 kB), Olof Nordqvist, utvecklingsprojektet

Brukshundklubben 100 år 2018 (PDF-dokument, 315 kB), Anne-Marie Folkesson, förbundskansliet

Kärnvärden (PDF-dokument, 75 kB), Helén Wallman och Ragnar Bergståhl, förbundsstyrelsen

Söndag

Diskussionspunkter lördag (skickas ut)

Diskussionspunkter värva medlemmar (skickas ut)

Anteckningar från lördagens diskussioner 1 (skickas ut)

Anteckningar från lördagens diskussioner 2 (skickas ut)

Tävlingsåret 2015 (PDF-dokument, 2,8 MB), Barbro Olsson, förbundsstyrelsen

2015

Dokument från 2015 års organisationskonferens återfinns i kalenderhändelsen för 2015 till höger.

2014

PP-presentation organisationskonferens 2014 (PDF-dokument, 4,4 MB)

Minnesanteckningar från distriktsforum 2014 (PDF-dokument, 174 kB)