Kongress - handlingar och protokoll

Kongresshandlingar och protokoll för Svenska Brukshundklubben.

Kongress 2017

2017 års kongress genomförs den 20-21 maj på Scandic Star Sollentuna Hotel.

Kongresshandlingar skickas ut till samtliga distrikt och rasklubbar samt till anmälda delegater och gäster som kommer att delta på kongressen.

Kongresshandlingar med bilagor

Kongresshandlingar 2017 med FS-förslag, motioner, budget och mål (PDF-dokument, 1,5 MB)

Bilaga 1A till motion 1 - kongress vartannat år (PDF-dokument, 43 kB)

Bilaga 1B till motion 1 - kongress vartannat år (PDF-dokument, 364 kB)

Verksamhetsberättelse 2016 med kongressuppföljning och resultatredovisning (PDF-dokument, 1,0 MB)

Revisionsberättelse 2016 (PDF-dokument, 1,2 MB)

Skicka in synpunkter i förväg

För dig som är delegat på kongressen: för att kunna bemöta synpunkter på verksamhetsberättelsen på ett konstruktivt sätt önskar vi att du skickar in dessa till katarina.swahn[at]brukshundklubben.se senast den 28 april.