Kongress - handlingar och protokoll

Kongresshandlingar och protokoll för Svenska Brukshundklubben.

Kongress 2017

2017 års kongress genomförs den 20-21 maj på Scandic Star Sollentuna Hotel.

Kongresshandlingar skickas ut till samtliga distrikt och rasklubbar samt till anmälda delegater och gäster som kommer att delta på kongressen.

Kongresshandlingar med bilagor

Kongresshandlingar 2017 med FS-förslag, motioner, budget och mål (PDF-dokument, 1,5 MB)

Bilaga 1A till motion 1 - kongress vartannat år (PDF-dokument, 43 kB)

Bilaga 1B till motion 1 - kongress vartannat år (PDF-dokument, 364 kB)

Verksamhetsberättelse 2016 med kongressuppföljning och resultatredovisning (PDF-dokument, 1,0 MB)

Revisionsberättelse 2016 (kommer inom kort)

Kongress 2016

2016 års kongress genomfördes den 14-15 maj på Radisson Blu Arlandia Hotel.

Kongresshandlingar skickas ut till samtliga distrikt och rasklubbar samt till anmälda delegater och gäster som kommer att delta på kongressen.

Handlingarna till förbundsstyrelsens förslag nr 4 samt motion nr 8 återfinns i sin helhet endast här på hemsidan.

Protokoll

Kongressprotokoll 2016 (PDF-dokument, 578 kB)

(bilagor ligger som presentationer nedan och kommer att namnges korrekt och kompletteras i augusti)

Bilagor till protokollet inkl presentationer

Här finner du presentationer som hölls under kongressen. Vissa av dessa kommer utgöra bilagor till kongressprotokollet när det är justerat.

Verksamheten 2015 i urval (PDF-dokument, 658 kB)

Brukshundklubbens centrala organisation från 1940 (PDF-dokument, 416 kB)

Brukshundklubbens 100-års jubileum 2018 (PDF-dokument, 1,2 MB)

Svenska Kennelklubbens presentation (PDF-dokument, 1,1 MB)

Balans och resultat 2015 (PDF-dokument, 235 kB)

Svenska Brukshundklubbens mål 2016-2019 (PDF-dokument, 332 kB)

FS förslag nr 1 Medlemsavgifter (PDF-dokument, 174 kB)

Budget 2017-2019 (PDF-dokument, 311 kB)

Valberedningen (PDF-dokument, 285 kB)

Troed Troedssons föreläsning söndag (PDF-dokument, 832 kB)

FS förslag nr 4 - Revidering av mentaltest (PDF-dokument, 734 kB)

Motion nr 2 - Årsmöteshandlingar (PDF-dokument, 184 kB)

Motion nr 4 - Åhörarplatser på kongressen (PDF-dokument, 270 kB)

Motion nr 6 - Motioner till distrikt och kongress (PDF-dokument, 175 kB)

Motion nr 7 - Direkt val till distrikts- och förbundsstyrelse (PDF-dokument, 224 kB)

Motion nr 8 - Revidering av Mentaltest MT (PDF-dokument, 1,2 MB)

Motion nr 9 - Krav på exteriörbeskrivning för tysk schäferhund (PDF-dokument, 175 kB)

Motion nr 10 - Ålder vid exteriörbeskrivning för tysk schäferhund (PDF-dokument, 171 kB)

Assistanshund (PDF-dokument, 1,2 MB)

SM i bruks och IPO (PDF-dokument, 951 kB)

Inspirationsmöten

Karlstads BK - integrationsprojekt Bästa vänner
Karlstad BK jobbar med kommunen i ett projekt där nyankomna får möjlighet att lära sig mer om svenska förhållningssättet till hund. Många nyankomna har ingen eller lite hundvana och är ovana vid att hundar lever som familjemedlemmar i Sverige. Projektet har fått enormt genomslag och spridit ringar på vattnet.

Film, Karlstads BK – interaktionsprojekt

Norrköpings BK – Varförstyrka (PDF-dokument, 673 kB)
Hur får man klubbens funktionärer att vilja mer, och fler funktionärer att engagera sig? Norrköpings BK har lyckats skapa en positiv spiral där många vill engagera sig och där ingenting är omöjligt.

Hallsbergs BK – urbanisering (PDF-dokument, 621 kB)
När 40 hundar och hundägare kommer gående genom centrum en torsdagskväll är det många invånare i Hallsberg som blir nyfikna. Genom lättillgängliga aktiviteter till alla som genomförs där invånarna är strömmar medlemmarna till och klubben börjat blomstra.

Nyköpings BK – från 8 kurser till 40 (PDF-dokument, 305 kB)
Genom att avlöna instruktörer har Nyköpings BK lyckats öka antalet kurser från 8 till 40 på ett år och därmed öka i antal medlemmar. Detta var 2012 och nivån är fortfarande lika hög.

Rikard och Salt – årets tjänstehundsekipage (PDF-dokument, 229 kB)
SBK har utbildat fyra sjöräddningshundsekipage som tjänstgör längst Sveriges kuster. Rikard och Salt har redan hunnit med en rad skarpa uppdrag där hunden har varit en stor tillgång. Hör Rikard berätta om sin och Salts framgångssaga.


Skicka in synpunkter i förväg

För dig som är delegat på kongressen: för att kunna bemöta synpunkter på verksamhetsberättelsen på ett konstruktivt sätt önskar vi att du skickar in dessa till katarina.swahn[at]brukshundklubben.se senast den 29 april.

Kongresshandlingar med bilagor

Kongresshandlingar 2016 (PDF-dokument, 3,6 MB)

FS förslag nummer 4 - Revidering av regler och anvisningar för mentaltest (MT) samt filmer som beskriver förslagets moment

Motion nummer 8 gällande revidering av mentaltest (MT) (PDF-dokument, 2,8 MB)

OBS! Komplettering motion nummer 8 Fullständigt förslag på anvisningar (PDF-dokument, 976 kB)

Verksamhetsberättelse 2015 (PDF-dokument, 1,1 MB)

Revisionsberättelse 2015 (PDF-dokument, 606 kB)