Kongress

Svenska Brukshundklubbens kongress hålls varje år och är vårt högst beslutande organ. Där deltar distrikt och rasklubbar som representanter för våra medlemmar.

Kongressens deltagare

Förbundsstyrelsen leder kongressen. Våra distrikt och rasklubbar har delegater, representanter för medlemmarna, på plats under kongressen och fattar beslut om förbundets framtid. Dagordningen regleras av stadgarna.

Motioner

Motioner till kongressen lämnas in från lokalklubbar (via distrikten), distrikt och rasklubbar. Alla våra medlemmar har på detta sätt möjlighet att genom sin klubb påverka organisationens inriktning och framtid.

Valberedningen

Valberedningen arbetar inför kongressen med att ge förslag på kandidater för val till ny förbundsstyrelse. De ger också förslag på ordförande och vice ordförande att leda kongressen.

Förbundsstyrelsen verkställer

Kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att verkställa de beslut som fattats. Förbundsstyrelsen ska också lämna rapport för genomfört verksamhetsår inför varje kongress.

Kongressen 2017

2017 års kongress genomförs den 20-21 maj på Scandic Star Sollentuna Hotel.

Anmälan till kongressen

Brukshundklubbens distrikt och rasklubbar utser representanter (delegater) till kongressen. Kallelse skickas ut till distrikt och rasklubbar senast den 1 februari samma år.

Förberedande konferens

I januari varje år hålls en organisationskonferens som förberedelse till den kommande kongressen. Där möts representanter från hela organisationen för information och dialog. 2017 genomfördes denna konferens den 28-29 januari på Scandic Star Sollentuna Hotel.